Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Przetargi zobacz archiwum

Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach, Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu RG.341-8/10

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Grodziec

 Grodziec 11.08.2010r. RG.341-8/10 Grodziec: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach, Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu Numer ogłoszenia: 245916 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2485500 w. 25, faks 063 2485500... więcej...

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 06.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Do zyca informuje, że są przyjmowane oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH: Zadanie 1: Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu - termin wykonania: do 15.09.2010r. Zadanie 2: Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie - termin wykonania: do 30.09.2010r. Zadanie 3: Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Do zycy - termin wykonania: do 30.09.2010r. Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i... więcej...

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYńSKIEJ W DOBRZYCY

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 03.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Do zyca informuje, że przyjmowane są oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ W DOBRZYCY (droga nr 4173P - rejon przedszkola w Sołectwie Do zyca - Nowy Świat) Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt budowlany, specyfikacja techniczna. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu robót przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Termin wykonania: 31.08.2010r. Termin składania ofert : 11.08.2010r., godz. 9:00. ... więcej...

Wyjaśnienia do SIWZ przetargu nieograniczonego na Monitoring, konserwacja systemów alarmowych oraz ochrona fizyczna i dozór terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

Opalenica, 23.07.2010 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 22 64-330 Opalenica PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu ogłoszonego w BZP Nr 213716 – 2010 z dnia 16.07.2010 r., nr referencyjny KAG.01-01/10 na: Monitoring, konserwacja systemów alarmowych oraz ochrona fizyczna i dozór terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy. W związku z wpłynięciem do Zamawiającego od Wykonawcy pytań dotyczących treści Specyfikacji... więcej...

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-13/10 Do zyca: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III Numer ogłoszenia: 220124 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: przetarg nieograniczony na: Monitoring, konserwacja systemów alarmowych oraz ochrona fizyczna i dozór terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy.

Przetargi | 2010-07-16 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

Monitoring, konserwacja systemów alarmowych oraz ochrona fizyczna i dozór terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy. Numer ogłoszenia: 213716 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o. , ul. 3 Maja 22, 64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 4476610, faks... więcej...

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

Przetargi | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Miasto i Gmina Gołańcz przetarg nieograniczony pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych Numer ogłoszenia BZP : 209794 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie, tel. 067 2615911, faks (067) 261 59 11. Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE

Przetargi | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

ZPI.341-12/10 Do zyca: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE Numer ogłoszenia: 205378 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Do zyca , Rynek 14, 63-330 Do zyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.do zyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...