Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

Informacja w załączniku

Załączniki