Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Przetargi

Wyjaśnienia do SIWZ przetargu nieograniczonego na Monitoring, konserwacja systemów alarmowych oraz ochrona fizyczna i dozór terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

 Opalenica, 23.07.2010 r.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 22

64-330 Opalenica

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dotyczy: przetargu ogłoszonego w BZP Nr 213716 – 2010 z dnia 16.07.2010 r., nr referencyjny KAG.01-01/10 na:

 

Monitoring, konserwacja systemów alarmowych oraz ochrona fizyczna i dozór terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego od Wykonawcy pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) zamieszczam na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAŁACZNIKU

Załączniki