Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Przetargi

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego na: MONITORING, KONSERWACJA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ OCHRONA FIZYCZNA I DOZÓR TERENU I OBIEKTÓW Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.

Przetargi | 2010-07-21 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

TREŚĆ MODYFIKACJI W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki