Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności - archiwum zobacz aktualne

Dyżur zamiejscowy pracowników Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego

Aktualności | 2009-10-05 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Inowrocławiu w dniu 7 października 2009 roku w godzinach 9-13 pełnić będą dyżur w Urzędzie Gminy Rojewo w pok. nr 10. Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące pozyskiwania Funduszy Europejskich wynikających z Narodowej Strategii Spójności. Pracownicy punktu pomogą zorientować się w jakim programie można zrealizować przedstawiony przez beneficjenta pomysł na projekt i odpowiedzą na pytania dotyczące poszczególnych działań w ramach programów na lata 2007-2013. Uzyskać można będzie także pomoc... więcej...

Baza dostawców usług integracji społecznej

Aktualności | 2009-07-03 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Baza dostawców usług integracji społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Rojewo - wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Gminy położonych w Jarkach gmina Rojewo.

Aktualności | 2009-04-20 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY R O J E W O podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Gminy położonych w Jarkach gmina Rojewo.... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Rojewo - wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Gminy położonych w Rojewo gmina Rojewo.

Aktualności | 2009-04-20 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY R O J E W O podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Gminy położonych w Rojewo gmina Rojewo.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Aktualności | 2008-12-23 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuje, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat z zasobu gminnego lokal użytkowy o pow. 60 m2 znajdujący się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liszkowo położony na dz. nr 301/5 o pow. 0,2018 ha, zapisanych pod nr jedn. rej. gr. 228 i pod nr KW 45826. Wysokość opłaty z tytułu najmu lokalu użytkowego - 450,00zł. utto. Czynsz płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Dla w/w nieruchomości ak miejscowego planu miejscowym zagospodarowania... więcej...

10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim

Aktualności | 2008-09-26 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

W związku z przypadającym w tym roku w sobotę dniem Wszystkich Świętych - Burmistrz Gniewkowa zarządzeniem nr 112/2008 z dnia 24.09.2008r. wyznaczył dzień 10 listopada . - dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzedu Miejskiego w Gniewkowie . Treść zarządzenianr 112/2008w załączeniu.... więcej...

W dniu 10 listopada 2008r. Urząd Miejski w Gniewkowie będzie nieczynny

Aktualności | 2008-09-26 | Publikujący: Gniewkowo

Zgodnie z zarządzeniem nr 112/2008 Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 września 2008r. ustalono dodatkowy dzień wolny dla pracowników Urzędu Miejskiego tj. 10 listopada 2008r.Dzień wolnego wyznaczono w zamian za 1 listopada, który w tym roku przypada w sobotę . Treść zarządzenia nr 112/2008 w załączeniu.... więcej...

XXVI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2008-06-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XXVI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 1 lipca 2008r. na godz. 13:00. O ady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11. W porządku o ad zaplanowano m.in. przyjęcie protokołu z o ad poprzedniej Sesji oraz uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego .... więcej...

Konkurs "Miejsce relaksu i wypoczynku"

Aktualności | 2008-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Regulamin konkursu "Miejsce relaksu i wypoczynku" w załączniku.... więcej...

Zatwierdzenie wyników II otwartego konkursu ofert

Aktualności | 2008-04-16 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa zarządzeniem nr 55/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. zatwierdził wyniki II otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury. Treść zarządzenia - patrz załączony plik... więcej...

Wzór wniosku o przyznanie dotacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Aktualności | 2008-04-14 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/87/2008 z dn. 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska załączamy wzór wniosku o przyznanie dotacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.... więcej...

XXII Sesja Rady Miejskiej

Aktualności | 2008-04-01 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XXII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 kwietnia 2008r. Tradycyjnie - o ady odbędą się w sali nr 20 Urzedu Miejskiego i rozpoczną się o godz. 14:00 . Głównym tematem Sesji będzie wykonanie budżetu Gminy za rok 2007 oraz absolutorium dla Burmistrza .... więcej...

XX I Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2008-03-26 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

O adyRady Miejskiej Gniewkowo zaplanowane na dzień 31 marca 2008r. odbedą się się po raz XXI, albowiem XX Sesja- okazała sięSesją nadzwyczajną , zwołaną na wniosek Burmistrza . XXI Sesjaodbędzie się tradycyjnie w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie od godz. 14:00 . Planowany porządek o ad - patrz załączony plik... więcej...

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 26 marca 2008r.

Aktualności | 2008-03-26 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Planowany porządek o ad - patrz załączony plik... więcej...

inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej SuchatówkaWarzynKijewo na terenie działek o nr 89 99 1001 371 444 591 1385 i 198

Aktualności | 2008-03-11 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa Znak:7625-1/08 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 11.03.2008 r. Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 49 i 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji, polegającej na przebudowie drogi gminnej Suchatówka-Warzyn-Kijewo na terenie działek... więcej...

inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 151128C ul Działkowców w Gniewkowie na terenie działek o nr 46812 46730 46745 i 46760

Aktualności | 2008-03-11 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa Znak:7625-2/08 Ul. 17 stycznia 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 11.03.2008 r. Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 49 i 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 151128C ul. Działkowców w Gniewkowie na terenie... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury

Aktualności | 2008-03-04 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 1. –upowszechniania piłki siatkowej i prowadzenie sekcji piłki siatkowej; -rozwój aktywności sportowej w środowisku wiejskim , szkolenie z zakresu piłki nożnej , organizacja imprez masowych. 2. opracowania i wydania publikacji w formie albumu fotograficznego eksponującego walory kultury materialnej oraz tradycje Gminy Gniewkowo oraz przekazania ze anych do tego celu materiałów wyjściowych w celu późniejszego wykorzystania przez Urząd Miejski. Planowana... więcej...

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Aktualności | 2008-02-22 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Gniewkowo,2008-02-21 Znak: 6062-13/2008 Uprzejmie informuję, że w 2008 roku planowane jest do przeprowadzenia szkolenie dla ROLNIKÓW GMINY GNIEWKOWO z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia szkoleń wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu testowego z zakresu objętego szkoleniem. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia. Rolnicy zainteresowani powyższym tematem... więcej...

5 marca 2008r. - szkolenie dla rolników w zakresie "Programy rolnośrodowiskowe w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013"

Aktualności | 2008-02-22 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Gniewkowo,2008-02-21 Znak: 6062- 12/2008 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Informuję, że w dniu 05 marca 2008 r, o godz.10:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie odbędzie się szkolenie dla ROLNIKÓW na temat: PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE W RAMACH PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Szkolenie przeprowadzi pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pani EMILIA GADACZ. Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu oraz Urząd Miejski w Gniewkowie. WB. ... więcej...

XIX Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 2008-01-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XIX Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 27 lutego 2008r. O ady mają rozpocząć się o godz. 14:00 . ... więcej...

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 2008-01-15 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w nowym - 2008 roku zaplanowana została na dzień 22 stycznia . O ady rozpoczną się o godz. 14:00 w sali nr 20 Urzedu Miejskiego w Gniewkowie . Jednym z punktów o ad będzie zatwierdzenie planu pracy Rady na rok 2008 oraz planów pracy Komisji . ... więcej...

Wyniki konkursu - "Sport-2008"

Aktualności | 2008-01-09 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Wyniki konkursu zatwierdzone zostały zarządzeniem Burmistrza Gniewkowa Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008r. - treść zarządzenia w załączniku .... więcej...

XVII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 2007-12-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

W dniu 27 grudnia 2007r. o godzinie 11:00 rozpocznie się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej . O ady podzielone zostały na : część roboczą oraz część uroczystą i przebiegać będą zgodnie z proponowanym porządkiem (porządek o ad- patrz załączony plik ). Część uroczysta Sesji zaplanowana została na godzinę 14:00 .... więcej...

Kasa nieczynna

Aktualności | 2007-12-19 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

W dniu 31 grudnia 2007r. kasa Urzędu Miejskiego w Gniewkowie będzie nieczynna .... więcej...