Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności zobacz archiwum

LII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 25 sierpnia 2010r.

Aktualności | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Po blisko dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej - Rada Miejska wznowi pracę 25 sierpnia 2010r. , na który to dzieńustalona została LIISesja . Faktycznie , radni rozpoczną pracę nieco wcześniej , ponieważ muszą przygotować się do posiedzenia wspólnego Komisji , jakie zaplanowane zostało na dzień 23 sierpnia 2010r. Zgodnie z planem pracy -Rada o adowała będzie nad następującymizagadnieniami : 1.Informacja na temat działalności stowarzyszeń w gminie oraz jednostek OSP, a także funkcjonowania świetlic wiejskich. 2.Informacja na temat realizacji zadań publicznych w... więcej...

Zaproszenie Nr 6 do składania ofert PPWOW Integracja Społeczna

Aktualności | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wy anych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Usługi łączone tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców gminy - dzieci i młodzieży, osób starszych, rodzin. Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 20 000 zł. Termin wykonania zamówienia lipiec - wrzesień 2010 r. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców... więcej...

LI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 czerwca 2010r.

Aktualności | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Zawiadamiam , że w dniu 30 czerwca 2010r. o godzinie 1400 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11 odbędą się o ady LI sesji Rady Miejskiej Gniewkowo . Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5. Informacja o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie... więcej...

L Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo 27 maja 2010r.

Aktualności | 2010-05-07 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

27 maja 2010r. odbędzie się L- uroczysta sesja Rady Miejskiej Gniewkowo , która wyjątkowo zorganizowana zostanie w zajeździe Harasówka w Gniewkowie przy ul.Kątnej 14. Sesja składała będzie się z dwóch części : Część robocza : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i... więcej...

Zaproszenie nr 5 na świadczenie usług społecznych w ramach PPWOW

Aktualności | 2010-04-20 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wy anych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są: 1. Organizacje pozarządowe (NGOs) 2. Organizacje kościelne 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne, 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,... więcej...

XLIX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XLIX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 28 kwietnia 2010r. O ady odbeda się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11 i rozpoczną się o godz. 14:00 . Zgodnie z planem pracy Rady - tematem o ad będzie : Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2009 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa -w tym sprawozdanie wynikające z § 17 uchwały Nr XXIX/232/2008 z dnia 30.09.08r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy... więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo

Aktualności | 2010-03-19 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo ZARZĄDZENIE NR 17 / 2010 BURMISTRZA GNIEWKOWA Z DNIA 19 MARCA 2010R. w sprawie :dofinansowania w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo Na podstawie art. 31 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm . ), art.176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.... więcej...

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Aktualności | 2010-03-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

XLVII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 31 marca 2010r. Zgodnie z przyjętym przez Radę planem pracy na rok 2010- tematami o ad będą: 1.Informacja na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013. 2.Informacja na temat działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009. O... więcej...

Zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego w 2010 r.

Aktualności | 2010-03-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Uprzejmie informuję, że można składać wnioski o wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego w 2010 r. Termin składania wniosków do dnia 15 marca 2010 r. Wniosek musi zawierać następujące dane: 1. imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy, informację o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie ,na której będzie prowadzona uprawa maku, jednostkę kontraktującą, oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki... więcej...

Szkolenie dla ROLNIKÓW Gminy Gniewkowo z zakresu: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM

Aktualności | 2010-03-01 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Urząd Miejski w Gniewkowie wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu organizuje w dniu 20 marca 2010 roku o godz. 10: oo w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie ul. Dworcowa 5 szkolenie dla ROLNIKÓW Gminy Gniewkowo z zakresu: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM. Szkolenie jest przewidziane na 14 godzin i odbędzie się w dwóch terminach. Pierwszy termin – 7 godz. podany wyżej. Drugi termin – 7 godz. podany zostanie na szkoleniu w dniu 20.03.2010 r. Koszt szkolenia 60,-zł. ... więcej...

Burmistrz Gniewkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2010

Aktualności | 2010-02-11 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2010 Zadanie może być realizowane poprzez następujące przedsięwzięcia: organizowanie turniejów, zawodów , imprez sportowych , szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach i przygotowywanie ich do rywalizacji sportowej oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt sportowy. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na łączną realizację zadań to kwota 20.000... więcej...

XLVII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2010-02-03 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, druga w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 24 lutego 2010r. na godz. 14:00. Zgodnie z przyjętym przez radę planem pracy , tematami wiodącymi o ad będą : 1.Informacja na temat realizacji uchwały w/s utworzenia straży miejskiej oraz utworzenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego . 2.Informacja o stanie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w Gminie Gniewkowo na lata 2007-2015. ... więcej...

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2010 roku

Aktualności | 2010-01-21 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 27 stycznia 2010r. O ady rozpoczna się o godzinie 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010 : - propozycję planu przedstawi... więcej...

Konkurs na dofinansowanie sportu kwalifikowanego w roku 2010 rozstrzygnięty

Aktualności | 2010-01-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010r. Burmistrz Gniewkowa dokonał rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w roku 2010. Dofinansowanie przyznane zostało następującym klubom sportowym : 1.Klubowi Sportowemu HARMATTAN w Gniewkowie w wysokości 90.000 zł na rozwój piłki koszykowej ; 2. Ludowemu Zespołowi Sportowemu CZARNI w Wierzchosławicach w wysokości 25.000 zł na rozwój piłki nożnej ; 3.Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu UNIA w Gniewkowie w wysokości 110.000 zł na rozwój piłki nożnej ; 4.Towarzystwu... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych , dotyczących działań realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Aktualności | 2009-12-30 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Gniewkowo, dnia 30.12.2009r. Znak:8130-59/09 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych , dotyczących działań realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004r. Nr 64 , poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr... więcej...

XLV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 grudnia 2009r.

Aktualności | 2009-12-03 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna , a zarazem ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 grudnia 2009r. Sesja zaplanowana została w częściach : -roboczej , która ma się odbyć w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego i rozpocząć o godz. 11:00, -uroczystej - przewidzianej od godz. 15:00 w auli MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworocowej 5 . Zgodnie z planem pracy Rady tematem o ad części roboczej będzie budżet Gminy na rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Rady, Burmistrza i Komisji . Proponowany porządek o ad: Część robocza : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,... więcej...

Konkurs na finansowe wsparcie sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2010r.

Aktualności | 2009-11-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o konkursie na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2010r. Burmistrz Gniewkowa ogłasza konkurs na finansowe wsparcie w formie dotacji celowej zadań z zakresu sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców Gminy Gniewkowo . Łączna kwota środków przewidziana w projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na ten cel to 250.000 zł .Wysokość tych środków ulec może zmianie w procesie uchwalania budżetu . 1.Do składania ofert w konkursie uprawnione są kluby sportowe mające siedzibę na terenie gminy Gniewkowo... więcej...

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-10-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 25 listopada 2009r. na godz. 14:00 . Zgodnie z planem pracy Rady, tematami widącymi Sesji będą : 1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2010 . 2.Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia . 3.Ocena działalności świetlic wiejskich . Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów... więcej...

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-10-02 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Następna , XLIII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 28 października 2009r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tych o ad będą: 1.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji . 2.Informacja z działalności jednostek oświatowych . 3.Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń w Gminie. Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych... więcej...

Kolejna Sesja - 30.09.2009r.

Aktualności | 2009-08-31 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna , XLII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 30 września 2009r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tej Sesji będą : -ocena realizacji budżetu za I półrocze 2009r. -ocena realizacji planowanych w budżecie inwestycji i remontów . Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny : -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5.Wręczenie złotej odznaki Ministra Sportu i Turystyki... więcej...

XLI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 26 sierpnia 2009r.

Aktualności | 2009-08-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Gniewkowo 12.08.2009r. Znak:0052-8/09 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 / zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 sierpnia 2009r. o godzinie 1400 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny ( w tym przetargi oraz realizacja uchwał). - przedstawi Burmistrz. -... więcej...

Wakacyjna przerwa w pracach Rady Miejskiej

Aktualności | 2009-06-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Na ostatniej sesji w dniu 24 czerwca 2009r. Rada Miejska ustaliła, iż kolejne- XLI o ady zwołane zostaną dopiero 26 sierpnia 2009r. Przewodniczący Rady zastrzegł jednak, iż w razie koniecznościodbycia wcześniejszego posiedzenia - okres przerwy w pracach Rady zostanie skrócony.... więcej...

Regulamin konkursu - Twój ogród wizerunkiem wsi

Aktualności | 2009-06-07 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Regulamin konkursu w załącznku.... więcej...

XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 24 czerwca 2009r.

Aktualności | 2009-05-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 24 czerwca 2009r. O ady rozpoczną się o godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I p.) W porządku o ad przewiduje się m.in. omówienie możliwości pozyskania funduszy na cele remontowe , modernizacyjne i inwestycyjne w roku 2009 na podstawie analizy przychodów i wydatków w budżecie .... więcej...