Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-10-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 25 listopada 2009r. na godz. 14:00 .

Zgodnie z planem pracy Rady, tematami widącymi Sesji będą :

1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2010 .

2.Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia .

3.Ocena działalności świetlic wiejskich .

 

 

Proponowany  porządek obrad:

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLIII sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.    Ocena działalności świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie miasta i gminy Gniewkowo -informację przedstawi Sekretarz Gminy– pani Bogumiła Pęczkowska,                                                         

    -dyskusja ,

-przyjęcie informacji .

6.    Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia  :

-informację przedstawi Sekretarz Gminy– pani Bogumiła Pęczkowska,                                       

-dyskusja ,

-przyjęcie informacji .

 

7.    Ustalenie  stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2010.                

Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał dotyczących ustalenia stawek podatków i opłat w następujących sprawach:

a)    określenia  wysokości stawek podatku od  nieruchomości na rok 2010:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały;

b)    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku  rolnego na rok 2010    :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały;

c)    ustalenia  wysokości podatku  od  środków  transportowych na  rok 2010 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d)    określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

 

8.    Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009 :

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały;

b)  zatwierdzenia zmian w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2009:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c)  zasad i okoliczności używania hejnału Gminy Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d)  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2009-2015:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

 

9.    Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10. Wolne głosy ,  wnioski.

11. Zamknięcie  obrad.