Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012

Przetargi | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.


1. INFORMACJE OGÓLNE

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie
Rojewo 8, 88-111 Rojewo
52 3511320
556-11-11-277
www.rojewo.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do szkół i rozwożenie do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.
   
Szczegóły w załączniku

Załączniki