Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

L Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo 27 maja 2010r.

Aktualności | 2010-05-07 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

 

 

 

 

27 maja 2010r. odbędzie się L- uroczysta sesja Rady Miejskiej Gniewkowo , która wyjątkowo zorganizowana zostanie w zajeździe Harasówka w Gniewkowie przy ul.Kątnej 14.

Sesja składała będzie się z dwóch części :

Część robocza :

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLIX sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

          -przyjęcie informacji.

5.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy :                                                                                                                                     -informację  przedstawi  Z-ca Burmistrza  – pan Paweł Drzażdżewski ,  

-dyskusja,                                                                                                                                                                -przyjęcie sprawozdania  .

6.  Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2009:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGBP- pani Lidia Chrośniak ,

-dyskusja,                                                                                                                                                                 -przyjęcie sprawozdania  .

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a.    rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b.    rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji w Gniewkowie :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c.    rozpatrzenia skargi :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d.    wystąpienia z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie ul.Rynek 12 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

 

8.  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.  Wolne głosy ,  wnioski.

10.  Przerwa w obradach

 

 

Część uroczysta, której rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 12:30 . W porządku obrad tej części  zaplanowano:

- powitanie  Przewodniczącego Rady Miejskiej

- wystąpienie Burmistrza Gniewkowa

- prezentacje  multimedialne  uczniów klas gimnazjalnych przygotowanych  w ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”

- sesja popularno-naukowa -  dr Józef Bednarczyk  (UAM Poznań)

- wręczenie okolicznościowych medali  „20 lat samorządu w Polsce”

-zakończenie L obrad .