Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

Zaproszenie nr 5 na świadczenie usług społecznych w ramach PPWOW

Aktualności | 2010-04-20 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

 

 

 

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1.       Organizacje pozarządowe (NGOs)

2.       Organizacje kościelne

3.       Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4.       Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.       Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

 

1.       Usługi dla rodzin tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Rojewo poprzez zorganizowanie imprezy integracyjnej.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 5 000 zł. Termin wykonania zamówienia maj - wrzesień 2010 r.

2.       Usługi dla dzieci i młodzieży tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia sportowo – rekreacyjne, działalność świetlic wiejskich, wycieczki.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 5 000 zł. Termin wykonania zamówienia maj - wrzesień 2010 r.

3.       Usługi dla osób starszych tj. rozszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla osób starszych.

 Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 5.000 zł. Termin wykonania zamówienia maj - wrzesień 2010 r.

4.       Usługi łączone tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców gminy, przeprowadzanie spotkań w sołectwach np. wigilijnych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp., kursy i szkolenia dla dorosłych mieszkańców gminy.

       Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 5 000 zł. Termin wykonania zamówienia maj - wrzesień 2010 r.

5.       Usługi dla rodzin tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla rodzin z terenu gminy Rojewo.

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 9.000 zł. Termin wykonania zamówienia maj - wrzesień 2010 r.

 

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Rojewo sala nr 16, dnia 22.04.2010 r., o godzinie 13.00.

Załączniki