Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

Zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego w 2010 r.

Aktualności | 2010-03-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

                      Uprzejmie informuję, że można składać wnioski o wydanie

zezwolenia  na uprawę maku niskomorfinowego w 2010 r.

Termin składania wniosków do dnia 15 marca 2010 r.

Wniosek musi zawierać następujące dane:

     1.  imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo

          nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy,

  1. informację o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz   numer działki i położenie ,na której będzie prowadzona uprawa maku,
  2. jednostkę kontraktującą,
  3. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki /makówki/, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii

/Dz.U z 2005 r Nr 179 poz. 1485 z późn.zm/,

  1. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa a rt. 63 lub 64 i wykroczenia, o których mowa w art. 65 wyżej wymienionej ustawy,

     6.  podpis rolnika ubiegającego się o uprawę.

                  Jednocześnie zawiadamiam, że za wydane zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości

30,- zł w dniu odbioru zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego

lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Nr konta   31818500060200017220000002 Bank Spółdzielczy Janikowo O/Gniewkowo.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej

 /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn.zm/.