Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2010 roku

Aktualności | 2010-01-21 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 27 stycznia 2010r. Obrady rozpoczna się o godzinie 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:

 

 

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLV sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.    Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010 :

- propozycję planu przedstawi Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie planu .

6.    Przyjęcie planu pracy  Komisji Budżetu i Finansów na rok 2010:

 –propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Rafał Milewski:

-dyskusja ,

-przyjęcie planu .

7.    Przyjęcie planu pracy  Komisji Oświaty ,Sportu, Zdrowia ,Kultury i Opieki Społecznej  na rok 2010:

 –projekt planu przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Janusz Bożko:

-dyskusja ,

-przyjęcie planu .

8.    Przyjęcie planu pracy  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2010:

 –projekt planu przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Przemysław Stefański:

-dyskusja ,

-przyjęcie planu .

9.    Przyjęcie planu pracy  Komisji Rewizyjnej na rok 2010:

 –projekt planu przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Stanisław Tomczyk:

-dyskusja ,

-przyjęcie planu .

 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)  nadania imienia Szkole Podstawowej w Murzynnie:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b)  rozpatrzenia skargi:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c)  uchylenia uchwał:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

 

11. Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

12. Wolne głosy ,  wnioski.

13. Zamkniecie XLVI obrad .