Bazagmin.pl
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Dostawa oleju opałowego
09 listopada 2018 18:54 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
Dowóz uczniów di Szkół i Przedszkoli na
09 listopada 2018 17:26 | Urząd Gminy Rozogi
Dowóz uczniów di Szkół i Przedszkoli na
09 listopada 2018 16:43 | Urząd Gminy Rozogi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA ENERGII
09 listopada 2018 15:27 | Urząd Gminy w Strzegowie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
09 listopada 2018 15:15 | Urząd Gminy w Grodźcu
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych
09 listopada 2018 14:34 | Urząd Gminy Koszęcin
Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka
09 listopada 2018 14:27 | Urząd Miasta Kobyłka
Przetarg nieograniczony nr IZ.271.116.2018
09 listopada 2018 13:50 | Gmina Herby z siedzibą w Herbach
ogłoszenie oIV przetargu- Lewiczyn
09 listopada 2018 13:30 | Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę
09 listopada 2018 13:13 | Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
09 listopada 2018 11:42 | Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
09 listopada 2018 11:23 | Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie: przetargu
09 listopada 2018 10:25 | Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakup biletów miesięcznych szkolnych na
08 listopada 2018 21:17 | Urząd Gminy Skulsk
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
08 listopada 2018 14:12 | PGKiM KOMOPAL
Przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki
08 listopada 2018 13:57 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
08 listopada 2018 13:27 | Urząd Gminy Bodzanów
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu
08 listopada 2018 13:08 | Gmina Krzeszów
Zaproszenie do negocjacji
08 listopada 2018 12:41 | Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
Zapytanie ofertowe nr IZ.271.114.2018 dla
08 listopada 2018 12:31 | Gmina Herby z siedzibą w Herbach
Zawiadomienie Wójta Gminy
08 listopada 2018 10:30 | Urząd Gminy w Sztutowie
Zapytanie ofertowe na zimowe odśnieżanie
08 listopada 2018 10:17 | Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku - Zaproszenie
08 listopada 2018 09:36 | Gmina Mirsk
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego
08 listopada 2018 09:20 | Urząd Gminy Harasiuki
Zapytanie ofertowe nr IZ.271.113.2018 dla
07 listopada 2018 15:03 | Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Sprawdź również na Komunikaty.pl

Podział administracyjny

Najpopularniejsze Gminy

Wieści lokalne