Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJĘ W CELU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY HERBY z dnia 2 grudnia 2009 r.

Komunikaty | 2009-12-11 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Załącznik do Zarządzenia Nr 324/76/09 Wójta Gminy Herby z dnia 2 grudnia 2009 r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJĘ W CELU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY HERBY z dnia 2 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Herby o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zadania publicznego w obszarze kultura fizyczna, sport, turystyka w roku 2010 oraz zaprasza do składania ofert. I. Rodzaj zadania. Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji poprzez : - organizację... więcej...

Komunikat w spr.wody

Komunikaty | 2009-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

I N F O R M A C J A Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Herby, że woda z wodociągu gminnego po wymianie filtrów i płukaniu sieci w chwili obecnej jest już czysta. W przypadku stwierdzenia występowania jeszcze zanieczyszczonej wody prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy pod numery telefonów: 34 3574-100, 3574-101, 3574-080, 3574-105 wewn.17 lub 666036406 i 608797424. Wójt mgr inż.Roman Banduch... więcej...

Komunikat prasowy Prezesa ARiMR

Komunikaty | 2008-11-14 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji na obsługę PROW 2007-2013 Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października 2008 r. „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury stosowane przez Agencję, jej oprogramowanie komputerowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej... więcej...

Informacja dot.ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w UG Herby

Komunikaty | 2008-11-03 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

INFORMACJA Urząd Gminy w Herbach informuje, że dzień 10 listopada 2008 r. ( poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za 1 listopada . przypadającego w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy. Wójt Gminy mgr inż. Roman Banduch... więcej...

Pomoc finansowa dla poszkodowanych na skutek przejścia traby powietrznej w gm. Herby

Komunikaty | 2008-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Informacja Wszystkich zainteresowanych udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym informujemy, że pomoc finansową można przekazywać na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby z/s w Boronowie: 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004 z dopiskiem: „Pomoc w usuwaniu skutków trąby powietrznej” Wójt Gminy mgr inż. Roman Banduch... więcej...

Komunikat Nazcelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu oraz treść ustawy

Komunikaty | 2008-05-14 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu dotyczący ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług W dniu 11 kwietnia 2008 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zmiana opublikowana została w Dz.U. Nr 74, poz. 444), która weszła w życie z dniem 1 maja 2008r. Ustawa zawiera zmiany dostosowujące przepisy o podatku od towarów i usług do przepisów Unii Europejskiej, wynikające z zakończenia okresu przejściowego, który umożliwiał stosowanie... więcej...

Zawiadomienie o bezpłatnym odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Herby

Komunikaty | 2008-05-09 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

O G Ł O S Z E N I E Informuję, iż na terenie gminy Herby odbywać się będzie (zgodnie z harmonogramem poniżej) bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego takiego jak: - lampy wyładowcze, monitory, telewizory, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - urządzenia zawierające freony, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, - baterie i akumulatory małogabarytowe. Odbiór w/w sprzętu dokonywany będzie bezpośrednio przez wyspecjalizowany samochód firmy WASTES SERVICE w dniu i godzinie podanej poniżej. Za... więcej...

Rozliczenie podatkowe za 2007 r.

Komunikaty | 2008-04-22 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Urząd Gminy w Herbach informuje, że w dniu 28 kwietnia .(poniedziałek) w godz.12.00 - 15.30 w pokoju nr 1 będzie uruchomiony "Punkt obsługi podatników". Będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego w Lublińcu. W tym dniu będzie możliwość złożenia zeznania podatkowego za 2007 r. i uzyskania informacji. Natomiast Urząd Skarbowy w Lublińcu informuje o wydłużonym czasie pracy w dniach 21 - 30 kwietnia 2008 r. od godz.7.00 - 18.00 oraz o pracujacej sobocie 26.04. . w godz.7.00 - 15.00.... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej