Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Wyjaśnienie do SIWZ Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki - Etap II

Przetargi | 2010-04-19 | Publikujący: Harasiuki

Harasiuki, dnia 2010.04.19 „Do wszystkich Wykonawców” Wyjaśnieni treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki - Etap II”. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : W nawiązaniu ogłoszonego przetargu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wmiejscowości Harasiuki - Etap II” składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika... więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi | 2009-06-04 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2009 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ o g ł a s z a m przetarg ustny... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 stycznia 2009 r

Przetargi | 2009-01-09 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 stycznia 2009 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ podaję do publicznej wiadomości że... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży

Przetargi | 2008-11-20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

O G Ł O S Z E N I E WÓJTAGMINYHARASIUKI z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczona została do zbycia następująca nieruchomość: - dz. nr 148 o pow. 0,91 ha położona w o ębie: Maziarnia II Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r

Przetargi | 2008-10-21 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ podaję do publicznej wiadomości że... więcej...

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Przetargi | 2008-08-25 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczona została do zbycia następująca nieruchomość: - dz. nr 912 o pow. 0.20 ha położona w o ębie: Huta Nowa II Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •