Bazagmin.pl

Aktualności zobacz archiwum

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

Aktualności | 2010-05-10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym. Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 886 o pow. 0,08 ha położonej w o ębie Łazory, gmina Harasiuki. W myśl art. 97a pkt. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia... więcej...

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II

Aktualności | 2010-05-04 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

W dniu 2 maja 2010r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II. Pomnik powstał z inicjatywy proboszcza parafii Hucisko, ks. Jana Chmiela, afundatorem są wierni tej parafii. Na pomniku został umieszczony napis „Największemu z rodu Polaków Papieżowi Janowi Pawłowi II whołdzie czci i pamięci wierni parafii Hucisko”. Aktu odsłonięcia pomnika dokonał ks. Witold Batycki – Dziekan Dekanatu Biłgoraj – Południe, ks.Proboszcz Jan Chmiel oraz Wójt... więcej...

Absolutorium jednogłośnie

Aktualności | 2010-04-23 | Publikujący: Harasiuki

W dniu 23 kwietnia 2010r. o adowali radni Gminy Harasiuki na sesji Rady Gminy. Przed rozpoczęciem o ad minutą ciszy uczczono pamięć 96 ofiar katastrofy lotniczej wSmoleńsku. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Harasiuki w2009r. wtym również: · opinią Regionalnej Izby O achunkowej, o przedłożonych sprawozdaniach zwykonania budżetu za 2009r. · opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2009r. · wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Harasiukach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009r. · opinią... więcej...

Akademia upamiętniająca 70-tą rocznicę zbrodnię Katyńską

Aktualności | 2010-04-15 | Publikujący: Harasiuki

W Gimnazjum w Harasiukach dnia 15 kwietnia 2010 r. odbyła się akademia upamiętniająca 70 – tą rocznicę mordu Polskich oficerów w Katyniu, połączoną z hołdem dla tragicznie zmarłych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jegomałżonki Marii, oraz pozostałych członków delegacji Polskiej udającej się do Katynia. Przygotowany program akademii przez uczniów gimnazjum był następną żywą lekcją historii dla tutejszej młodzieży. W akademii wzięli również udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Harasiuki.... więcej...

Uroczyste nabożeństwo w intencji tragicznie zmarłych

Aktualności | 2010-04-13 | Publikujący: Harasiuki

Dnia 13 kwietnia 2010r. odbyło się uroczyste nabożeństwo wintencji tragicznie zmarłych, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki wraz zdelegacją udającą się na obchody upamiętniające z odnię Katyńską. W Mszy Św. którą cele ował i homilię wygłosił ks. Wiesław Polewany, proboszcz parafii p.w.Miłosierdzia Bożegow Harasiukach udział wzięli Wójt Gminy Harasiuki Henryk Bździuch, Radni Rady Gminy Harasiuki z jej Przewodniczącym Dariuszem Łebko, pracownicy samorządowi, jednostki OSP wraz zpocztami sztandarowymi. Msza Św. stała się żywą lekcją... więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

Aktualności | 2010-04-13 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Tadeusza CHARCHUT Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie działającego wimieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego na mocy udzielonego pełnomocnictwa zamierzam z urzędu dokonać podziału nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym -... więcej...

Uroczyste nabożeństwo w intencji tragicznie zmarłych

Aktualności | 2010-04-12 | Publikujący: Harasiuki

13 kwietnia 2010r. (wtorek) odbędzie się uroczyste nabożeństwo wintencji tragicznie zmarłych, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony, oraz pozostałych członków delegacji udającej się na uroczystości upamiętniające z odnie Katyńską. Msza Św. odprawiona zostanie w kościele parafialnym p.w.Miłosierdzia Bożego wHarasiukach ogodz. 900 rano z udziałem władz samorządowych Gminy Harasiuki, jednostek OSP oraz młodzieży szkolnej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Harasiuki dowspólnego udziału wnabożeństwie. ... więcej...

Prezydent RP Lech Kaczyński nie żyje

Aktualności | 2010-04-10 | Publikujący: Harasiuki

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął prezydent Polski Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska, a także ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści: Jerzy Szmajdziński, Krzysztof Putra, Grażyna Gęsicka, Zbigniew Wassermann, Przemysław Gosiewski, Sebastian Karpiniuk, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Leszek Deptuła, Stanisław Zając, prezes NBP Sławomir Skrzypek, prezes IPN Janusz Kurtyka, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor i legendarna działaczka "Solidarności"... więcej...

WRĘCZENIE REJONOWYCH CERTYFIKATÓW SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Aktualności | 2010-04-08 | Publikujący: Harasiuki

Dnia 25 marca 2010 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli wTarno zegu podczas rejonowej konferencji z promocji zdrowia odbyło się uroczyste wręczenie rejonowych certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie. Z naszej gminy certyfikat otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa wHarasiukach i Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej. Aby otrzymać certyfikat należało opracować program i dokładny harmonogram działań. Zadania zawarte w programie realizowane były przez całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w... więcej...

Misterium Męki Pańskiej

Aktualności | 2010-04-06 | Publikujący: Harasiuki

W Wielkim Tygodniu w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia BożegowHarasiukach odbyło się Misterium Męki Pańskiej. W Wielki Czwartek zostały odtworzone sceny zdrady Judasza oraz modlitwy Jezusa wogrójcu. W Wielki Piątek wierni mogli uczestniczyć w sądzie u Piłata, ubiczowaniu, drodze krzyżową oraz ukrzyżowaniu Jezusa. Misterium Męki Pańskiej kończą sceny podczas Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kiedy to Maria Magdalena odkrywa pusty grób Jezusa ,natomiast apostołowie ogłaszają zmartwychwstanie Chrystusa. W postacie biblijne wcielili się aktorzy z zespołów... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 marca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aktualności | 2010-03-30 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 marca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej Nr 102109 R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00” realizowanego na działkach nr 150, 213, 72, 16, 212, 148/1, 146/1, 1026, 203/1,... więcej...

Misterium Męki Pańskiej

Aktualności | 2010-03-30 | Publikujący: Harasiuki

W niedzielę Palmową rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej. Wmisterium, które potrwa przez cały Wielki Tydzień, biorą udział niemal wszyscy parafianie. Misterium Męki Pańskiej odbyło się w Harasiukach już po raz dziewiąty. Aktorami misterium są członkowie słynnej już grupy kolędniczej „Herody”. Tooni na czas Wielkanocy, wcielają się w ewangeliczne postaci apostołów, rzymskich dostojników i żołnierzy. Role kobiece podzieliły między siebie Panie z kół o zędowych z Łazor iSierakowa. Pierwszą część misterium wystawiono w Niedzielę... więcej...

XLI Sesja Rady Gminy w Harasiukach - Ceny wody i ścieków bez zmian dla odbiorców

Aktualności | 2010-03-29 | Publikujący: Harasiuki

W dniu 26 marca 2010 r. odbyła się XLI Sesja Rady Gminy wHarasiukach, na której radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wwodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfy do zatwierdzenia przygotował Zakład Usług Komunalnych, który na terenie gminy jest dostawcą wody oraz odbiorcą ścieków. We wniosku ZUK wyliczył nowe stawki, amianowicie: - woda - 3,48 zł/m3 /dotychczas 3,38 zł/m3/ - ścieki - 8,86 zł/m3 /dotychczas 8,51 zł/m3/ Ceny są jednakowe dla wszystkich odbiorców na terenie gminy. Rada Gminy zdecydowała ponadto, o dopłatach... więcej...

Msza w intencji zmarłego HUBERTA RICHARDA

Aktualności | 2010-03-23 | Publikujący: Harasiuki

Dnia 22 marca 2010r. w kościele parafialnym p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej została odprawiona Msza w intencji zmarłego HUBERTA RICHARDA, jednegozinicjatorów współpracy między gminami Harasiuki – Plancy–l’Abbaye (Francja). Mszę św., którą cele ował ks.proboszcz Adam Siedlecki zamówił Samorząd Gminy Harasiuki. W Mszy uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Gminnego oraz p. Ryszard Maj prezes Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „Progres” w Dzierdziówce.... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 luty 2010r

Aktualności | 2010-03-05 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 luty 2010r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), WÓJT GMINY HARASIUKI zawiadamia... więcej...

Zakończył się okres karnawału 2010r

Aktualności | 2010-02-19 | Publikujący: Harasiuki

Zakończył się okres karnawału 2009/2010, zakończył się również czas kolędowania dla grupy kolędniczej HERODY działającej pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury wHarasiukach. Dla kolędników z Łazor był to okres wytężonej pracy, wielu występów, spotkań opłatkowych czy okolicznościowych. Grupa kolędnicza zGOK w roku 2010 gościła ze swoim programem w takich miejscowościach jak: - Motycze Poduchowne - Bidaczów - Huta Nowa - Harasiuki - Gózd Lipiński - Ulanów - Dynów - Wielopole Skrzyńskie - Łazory Galeria zdjęć... więcej...

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 przez Internet

Aktualności | 2010-02-17 | Publikujący: Harasiuki

Od 1 stycznia 2010 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość przesyłania formularzy podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, i PIT-39 drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego. Interaktywny formularz za pomocą którego można wypełnić i wysłać ww. zeznania roczne należy po ać ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl/" target="_blank">www.e-deklaracje.gov.pl. Na stronie tej umieszczono również szczegółową ... więcej...

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności | 2010-02-17 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2010-02-12 RRG.IV.7624/4/09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy Harasiuki wydał postanowienie w dniu 11 lutego 2010 r. znak RRG.IV.7624/4/09, w sprawie aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze –... więcej...

Ferie zimowe dla uczniów w Gminie Harasiuki

Aktualności | 2010-02-12 | Publikujący: Harasiuki

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną douczestnictwa wzajęć organizowanych przez placówki edukacyjne podczas trwania tegorocznych ferii zimowych. Będą one organizowane wszkołach podstawowych oraz wgimnazjach na terenie gminy Harasiuki. Program zajęć dla dzieci imłodzieży można po ać klikając na poniższe linki: Program zajęć Publicznego Gimnazjum w Harasiukach Program zajęć Publicznej SzkołyPodstawowej w Harasiukach... więcej...

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Aktualności | 2010-02-10 | Publikujący: Harasiuki

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie obszar: Województwo Podkarpackie. Komunikat na II dobę tj. ważność: od godz. 8:00 dnia 11 lutego 2010r. do godz. 8:00 12 lutego 2010r. zjawisko / stopień zagrożenia : zawieje i zamiecie śnieżne. orientacyjny przebieg: Przewiduje się wystąpienie zawieji śnieżnych spowodowanych wzrostem prędkości wiatru przy jednocześnie występujących opadach śniegu o natężeniu umiarkowanym. UWAGA: Komunikat jest informacją orientacyjną. W przypadku prognozowania wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wydana zostanie depesza OSTRZEŻENIE... więcej...

Urząd Skarbowy w Nisku

Aktualności | 2010-02-10 | Publikujący: Harasiuki

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku zaprasza w dniu 06.03.2010 r. w godzinach od 9ºº do 13ºº na dzień otwarty. W tym dniu pracownicy tut. Urzędu będą m.in. udzielać informacji w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy zeznań podatkowych, w tym zasad opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, oraz służyć fachowym wsparciem i pomocą w przypadku problemów. Również w sobotę 24.04.2010 r. w godzinach od 9ºº do 13ºº będzie można załatwić sprawy wpowyższym zakresie. W dniach 26- 30 kwietnia 2010 r. Urząd będzie... więcej...

Choinka w OSP HARASIUKI

Aktualności | 2010-02-05 | Publikujący: Harasiuki

Z inicjatywy radnych Józefa Jednacza i Zdzisława Brytana wświetlicy OSP w Harasiukach, odbyła się choinka dla dzieci. Choinka była zorganizowana poraz pierwszy i cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci jak też dorosłych mieszkańców Harasiuk. W czasie imprezy komisyjnie dokonano oceny strojów kolędniczych w trzech przedziałach wiekowych oraz sposobu wykonania kolędy. Wśród zaproszonych gości, choinkę zaszczycili swoją obecnością Henryk Bździuch - Wójt Gminy Harasiuki, Dariusz Łebko – Przewodniczący Rady Gminy w Harasiukach, Ga iel... więcej...

Zima w Gminie Harasiuki

Aktualności | 2010-02-03 | Publikujący: Harasiuki

Takiej surowej zimy nie było już 30 lat. Taka grubość pokrywy śnieżnej, oraz niskie temperatury były odnotowane wroku 1979. Śnieg ma swój urok o czym świadczą zdjęcia zamieszczone w galerii. Na drogach na terenie gminy jest bardzo ślisko, ale wszystkie sąprzejezdne, zarówno gminne, powiatowe, jak i wojewódzkie.... więcej...

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aktualności | 2010-01-29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2010-01-28 RRG.IV.7624/4/09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, żeRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie w dniu 19 stycznia 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-277/09/is, wyrażające opinię o aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj wraz z istniejącym mostem... więcej...