Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziału nieruchomości.

Komunikaty | 2009-11-10 | Publikujący: Harasiuki

RRG.I.7210/18/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI
z dnia 9 listopada 2009 r

 

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Harasiuki.

 

 

          Na podstawie art. 97a pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2004 r  Nr  261  poz. 2603 z późn.zm./, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r,  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że wydana  została decyzja Wójta Gminy Harasiuki  nr RRG. I. 7210/18/09 z dnia 3 listopada 2009 r zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 1164 o pow. 0,21 ha,  położonej w obrębie Harasiuki, gmina Harasiuki.

        Z wymienionej nieruchomości wydzielona została działka nr 1164/2 o pow. 0,0065 ha, zajęta pod pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec -  Szczebrzeszyn.

 

 

                                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                                   / - / Henryk  BŹDZIUCH