Bazagmin.pl

Komunikaty

POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POWODZI W POWIECIE ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKIM

Komunikaty | 2009-07-09 | Publikujący: Harasiuki

 Wójt Gminy  

   Harasiuki                                                                                                                      

   Harasiuki 2009.07.06

 

                                                                      Mieszkańcy Gminy
                                                                              Harasiuki

 

     Trwa wielkie sprzątanie po powodzi, która dotknęła województwo podkarpackie a szczególnie powiaty dębicki i ropczycko-sędziszowski. Powodzianom pomaga rząd, samorządy gminne i powiatowe oraz organizacje charytatywne. Do wielkiej akcji przyłączają się firmy oraz osoby prywatne. Łańcuch solidarnych i otwartych serc stale wzrasta. Wszyscy, którzy chcą pomóc powodzianom mogą to uczynić przekazując środki czystości oraz żywność długoterminową (np. makarony, kasze, konserwy itp.) do wystawionych pojemników w sklepach:

 

Hucisko - Jan Serafin
Huta Krzeszowska - Sławomir Pintal
Harasiuki - ,,Groszek,,
Harasiuki - Sklep Nr 4

 

Można również przekazywać środki finansowe na specjalne konta z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian:

 

                               PCPR  ROPCZYCE
Nr konta   59 8642 1139 2013 3906 7508 0004
W tytule przelewu należy wpisać:

  

                              ,,S.O.S ROPCZYCE - powódź,,

                                               Lub 

 

                      Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Nr konta   66 8642 1139 2013 3903 7295 0001 
W tytule przelewu należy wpisać:

 

                               ,,Powiat Ropczycko - Sędziszowski,,  

     Ofiarność i przechylność Państwa przyczyni się do poprawy sytuacji wielu potrzebujących pomocy a Państwu przyniesie satysfakcję z pomocy udzielonej najbardziej poszkodowanym przez żywioł.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                   /-/Henryk Bździuch

 

 

 

Załączniki