Bazagmin.pl

Komunikaty

Informacja z oceny ofert techniczno – finansowych na realizację Programu Integracji Społecznej na terenie gminy Harasiuki

Komunikaty | 2009-03-26 | Publikujący: Harasiuki

     Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 czerwca 2008 roku ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej realizowanego na terenie gminy Harasiuki dokonała w dniach 23 - 26 marca 2009 roku analizy złożonych ofert i postanowiła wybrać następujące oferty  w zakresie realizacji usług dla poszczególnych grup odbiorców:

 

Usługi na rzecz dzieci i młodzieży

 

I . „Organizacja czasu wolnego dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na ich  
        rozwój”.
             

 

    1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym           -           10.000,00 zł

    2. Kółko Rolnicze w Sierakowie                                               -           10.000,00 zł

    3. Stowarzyszenie Klub Sportowy „CERAMIKA” Harasiuki      -           10.000,00 zł

    4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku                             -           10.000,00 zł

 

II. „Organizacja kursów językowych, imprez okolicznościowych, wystaw, wycieczek”

 

    1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach                        -           13.110,65 zł

    2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej            -          11.889,35 zł

 

       W/w oferty – techniczno finansowe złożone przez powyższe instytucje decyzją Komisji 
        zostały przesunięte z pkt I „Organizacja czasu wolnego dla różnych grup wiekowych
        z nastawieniem na ich rozwój”.

 

Usługi na rzecz społeczności lokalnej

 

 

I. „Zorganizowanie kursów np. kurs tańca”

 

    1. Ochotnicza Straż Pożarna w Harasiukach                                -           9.000,00 zł

         Kurs kroju i szycia

    2. Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach                                -           11.000,00 zł

          Kurs tańca

 

II. „Zachęcanie młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział
       i współorganizację różnych działań integracyjnych typu: pikniki, imprezy,          
       konkursy”

   

1.      Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej                      -           13.771,40 zł

 

       Oferta techniczno – finansowa złożona przez p/w instytucję decyzją Komisji została przesunięta
        z usługi na rzecz dzieci i młodzież „ Organizacja czasu wolnego dla różnych grup
        wiekowych z nastawieniem na ich rozwój”.

 

    2. Koło Gospodyń Wiejskich w Goździe                                     -           3.208,00 zł

   

III. „Organizacja zajęć świetlicowych

   

    1. Parafia Rzymsko – Katolicka w Hucisku                                 -           8.600,00 zł

 

Usługi na rzecz seniorów

 

I. „Poprawa oferty usług medycznych i opiekuńczych poprzez: organizację rehabilitacji,  
    organizację białych niedziel

 

    1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łazorach                                     -           9.800,00 zł

 

 

                                                                                                     

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                    /-/ Gabriel Waliłko