Bazagmin.pl

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lipca 2010 r.

Komunikaty | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 26 lipca 2010r

 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu  pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 16 lipca 2010r znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-20/2/10/jg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowia stacji 110/15kV Harasiuki wraz z linią zasilającą 110kV” wzywającego do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A, pokój nr 10.

 

 

 

Wójt Gminy Harasiuki

 

   /-/ Henryk Bździuch