Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 22 czerwca 2010 r w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sieraków.

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

RRG.I.7210/4/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 22 czerwca 2010 r

 

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości    

o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sieraków.

 

 

     Na podstawie art. 97a pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010 r  Nr  102 poz. 651/, w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r,  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że wydana  została decyzja Wójta Gminy Harasiuki nr RRG. I. 7210/4/10 z dnia 21 czerwca 2010 r zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 439 o pow. 0,38 ha,  położonej w obrębie Sieraków, gmina Harasiuki.

        Z wymienionej nieruchomości wydzielona została działka nr 439/2 o pow. 0,0106 ha, zajęta przez pobocze i zieleń przydrożną, stanowiącej część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec -  Szczebrzeszyn.

 

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH