Bazagmin.pl

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zebrania materiału dowodowego.

Komunikaty | 2010-07-07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2010-07-07

 

RRG.IV.7624/1/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy Harasiuki wydał postanowienie w dniu 7 lipca 2010 r. znak RRG.IV.7624/1/10, w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie drogi gminnej Nr 102109 R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00” realizowanego na działkach nr 150, 213, 72, 16, 212, 148/1, 146/1, 1026, 203/1, 201/1, 199/1, 196/1, 192/1, 189/1, 186/1, 184/1, 182/1, 180/3, 178/3, 176/1, 174/1, 172/1, 170/1, 168/1, 166/1, 164/1, 162/1, 160, 158, 108/1, 156, 154, 152, 105/1, 102/1, 99/1, 96/1, 93/1, 90/1, 87/1, 81/2, 75/2, 69/2, 67/1, 67/2, 69/3, 75/3, 81/3, 87/2, 90/2, 93/2, 96/2, 99/2, 102/2, 105/2, 108/2, 111/1, 114, 164/2, 166/2, 168/2, 118, 170/2, 172/2, 174/2, 176/2, 178/4, 180/4, 182/2, 184/2, 186/2, 189/2, 192/2, 196/2, 201/2, 203/2, 146/2, 148/2,149 położonych w obrębie miejscowości Sieraków i 723/1, 849, 724, 587/1, 587/2, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578/1, 577, 576, 575, 718, 574, 573, 719, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 720, 322/1, 321/1, 320/1, 319, 318/1, 317/1, 861, 572, 622, 624, 626, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 702, 703,  położonych w obrębie miejscowości Żuk Nowy i Stary. Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

Z postanowieniem oraz aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Harasiuki, 37-413 Harasiuki 112 A,  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 10) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1530

 

Wójt Gminy Harasiuki

 

   /-/ Henryk Bździuch

 

Załączniki