Bazagmin.pl

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 2010-05-31 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 28 maja 2010 r

 

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

 

 

         Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 24 maja 2010 r  została wydana decyzja  o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowa odcinka sieci energetycznej napowietrznej n/n na terenie działek nr 2208/1, 2208/2, 98, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 2005/ położonych w miejscowości Łazory.

 

W terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości , w Urzędzie Gminy Harasiuki - Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy.

W tym samym terminie przysługuje  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

 

Zgodnie z art.53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

WÓJT

 

Henryk Bździuch