Bazagmin.pl

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Harasiuki z dnia 24 maja 2010r.

Komunikaty | 2010-05-25 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 24 maja 2010r

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu  pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 18 maja 2010r znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-9/2/10/gz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00” wzywającego do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A, pokój nr 10.

 

 

 

Wójt Gminy Harasiuki

 

   /-/ Henryk Bździuch