Bazagmin.pl

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży służąca popularyzacji zdrowego stylu życia oraz ich wszechstronnemu rozwojowi

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym bierze udział w konkursie pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży służąca popularyzacji zdrowego stylu życia oraz ich wszechstronnemu rozwojowi” w ramach Programu Integracji Społecznej na realizację którego środki otrzymała Gmina Harasiuki.

Zorganizowany zostanie cykl wyjazdów pod nazwą „POZNAJ SWÓJ REGION”

Program adresowany jest do uczniów, którzy wykazują zainteresowanie historią regionu i pochodzą z rodzin o różnym statusie materialnym. Celem wyjazdów będzie poznanie własnego regionu i inspirowanie do krajoznawstwa.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w ramach  Programu Integracji Społecznej

     W dniu 24 września 2008r. został zorganizowany pierwszy wyjazd do Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, gdzie dzieci mogły obejrzeć projekcję filmu i wystawy związane z rozwojem wikliniarstwa w naszym regionie.

     Realizowany program umożliwia dzieciom poznawanie historii i kultury regionu, środowiska przyrodniczego oraz wpływa na integrację społeczną dzieci ze środowiska wiejskiego.

 

 

 


     
     
     

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Zwierzyńca w ramach  Programu Integracji Społecznej

 

  

W dniu 11 października 2008r. został zorganizowany drugi wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym do Zwierzyńca w ramach  Programu Integracji Społecznej.

Dzieci w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym obejrzały projekcję filmu o Roztoczańskim Parku Narodowym, a także wystawy związane z samym Roztoczem. Uczestnicy zwiedzali Roztoczański Park Narodowy, przeszli ścieżką dydaktyczną prowadzącą na Bukową Górę, odwiedzili miejscowość Sochy, która została spacyfikowana przez Niemców w 1943 roku. Dzieci zwiedziły Kościół filialny p.w. Św. Jana Nepomucena, Zespół Rezydencji Plenipotenta Ordynacji,  stawy Echo i pomnik upamiętniający zwalczanie szarańczy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Rzeszowa w ramach  Programu Integracji Społecznej

 

  

22 listopada 2008 roku został zorganizowany trzeci wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym do Rzeszowa w ramach Programu Integracji Społecznej.

Dzieci zwiedziły unikatowy kompleks podziemnych piwnic i korytarzy, tworzących jedną z największych atrakcji Rzeszowa – Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie piwnice”.

Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa. Ponadto relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, nadgryzione „zębem czasu” pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły „palcówki”, ukryte przejścia oraz ekspozycję historyczno-edukacyjną, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek, obrazująca, z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Leżajska w ramach  Programu Integracji Społecznej

 

1 grudnia  2008 roku został zorganizowany czwarty wyjazd uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym do Zespołu Dworu Starościńskiego w Leżajsku, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Leżajskiej, w ramach Programu Integracji Społecznej.

Dzieci obejrzały projekcję filmu o powiecie leżajskim, wystawy ukazujące historię, tradycję, kulturę, życie codzienne, czasy wojen i przemian społeczno-gospodarczych, zachodzących na Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków oraz wystawę poświęconą tradycji wyrobu  zabawek drewnianych i przedmiotów codziennego użytku sięgającą XVIII wieku.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Koordynowaniem projektu "Poznaj swój region" zajmowała się Pani Joanna Kasprzyk.