Bazagmin.pl

Informacja z oceny ofert techniczno - finansowych

Informacja

 z oceny ofert techniczno – finansowych na realizację  Programu Integracji Społecznej na terenie gminy Harasiuki

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy Harasiuki         z dnia 10 czerwca 2008 roku w celu oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej realizowanego na terenie gminy Harasiuki dokonała w dniu 22 czerwca 2009 roku analizy złożonych ofert i postanowiła wybrać następujące oferty               w zakresie realizacji usług dla poszczególnych grup odbiorców:

 

 

Konkurs na realizację usług na rzecz społeczności lokalnej

 

   „Organizacja zajęć świetlicowych”

   

                Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe                                   -             1.400,00 zł.

   

Konkurs na realizację usług na rzecz rodzin

 

I „Różne formy prowadzenia edukacji przedszkolnej”

   

                Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe                                   -            4.405,00 zł.

 

II „Udzielanie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej  sytuacji losowej: poprzez 
        informację i poradnictwo”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki                     -            5.000,00 zł.

 

III  „Organizacja i prowadzenie różnych form wsparcia dla rodzin”

 

            Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej            -            8.501,00 zł.

 

Konkurs na realizację usług na rzecz seniorów

 

I „Organizacja czasu wolnego poprzez: organizację wycieczek, wieczorków, pikników”

 

            1/Parafia Rzymsko – Katolicka w Hucie Krzeszowskiej            -            7.678,42 zł,

            2/Parafia Rzymsko – Katolicka w Hucisku                                   -            7.678,41 zł .

 

II „Dowartościowanie seniorów poprzez organizację kursów, szkoleń i spotkań”

 

            Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach                 -            6.000,00 zł.

 

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                        /-/ Gabriel Waliłko