Bazagmin.pl

Skansen

  

  Ducha przeszłości można spotkać w Zagrodzie Lasowiackiej w Krzeszowie Górnym.

 Skansen

 Galeria zdjęć

   Zagroda kowalska powstała z trzech budynków przeniesionych z okolicznych wiosek pod koniec lat 90 - tych. Zagrodę stanowi trzy budynki: chałupa (dom), kuźnia i stodoła. Zagroda została odbudowana od podstaw metodą tradycyjną osadzona na kamieniach, otoczona płotem z drewna dartego zwanego drankami. Dom mieszkalny stanowią trzy izby: sień, komora, izba duża. 

   W zagrodzie żyła trzypokoleniowa rodzina kowalska. Wyposażenie domu pozwala mieszkać rodzinie jednoczenie wykonywać wszystkie gospodarcze czynności związane z życiem w ciągu całego roku.

   Pomieszczenia w chałupie służyły do przygotowania:

- jedzenia

- pieczenia chleba

- kiszenia kapusty

   Kuźnia wyposażona w kompletny zestaw narzędzi kowalskich pozwala w obecnym stanie wykonywać wszystkie kowalskie prace: kucie koni, okuwanie wozów, narzędzia rolnicze i wszystkie prace zwiącane z metalem.

   W stodole znajdują się sprzęty, które były podstawą istnienia każdego gospodarza, który posiada grunty orne. Podwórko to miejsce gdzie znajdują się podstawowe sprzęty potrzebne w gospodarstwie (kierat, kobylica, przyrząd do robienia powrozów).

   Wszystkie zgromadzone eksponaty są darowizną mieszkańców okolicznych wiosek.