Bazagmin.pl

Program Integracji Społecznej

     Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu.
     Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gmin.

 

Podręcznik realizacji Programu Integracji Społecznej

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

załącznik nr 1 do Zarządzenia

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Podziękowania

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Usługi realizowane ze środków Projektu Integracji Społecznej

 

Usługi zrealizowane w 2008r.

 Usługi zrealizowane w 2009r.

Usługi w trakcie realizacji

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyty studyjne