Bazagmin.pl

Statystyka

Dane ze spisu 2002r

Powiarzchnia gminy - 168 km2. Ludność ogółem - 6.392. Gęstość zaludnienia - 38 osób na km2. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 86,2.
Liczba gospodarstw domowych - 1761.
Stopa bezrobocia - 26,7 %.
Indywidualne gospodarstwa rolne - 1391.
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych - 4,70 ha.
Ludność : w wieku 15 - 19 lat - 529 osob.
20 - 24 lat - 436 osób.
25 - 29 lat - 440 osób.
30 - 39 lat - 945 osób
40 - 49 lat - 782 osób
50 - 59 lat - 523 osób
60 lat i więcej - 1272 osób
Mwżczyźnia - 3193
Kobiety - 3199

Rolnictwo : Ogółem gospodarstw 1391 w tym :
do 1 ha - 135
1 - 5 ha - 654
5- 10 ha - 560
10 - 15 ha - 36
15 ha i więcej - 6

LUDNOŚĆ ZAMIESZKAŁA W SOŁECTWACH

Krzeszów Górny - 480
Nowa Wieś - 377
Hucisko - 451
Ryczki - 88
Wólka - 203
Półsieraków - 85
Sieraków - 275
Kusze - 115
Harasiuki - 854
Derylaki - 151
Łazory - 553
Rogóźnia - 148
Banachy - 165
Huta Nowa - 395
Huta Stara - 290
Huta Podgórna - 324
Huta Krzeszowska - 445
Szeliga - 103
Maziarnia - 281
Gózd - 441
Żuk Stary - 166
Żuk Nowy - 67