Bazagmin.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Skład Rejonowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu

 

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

   

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

National Electoral Commission’s Information on entering in the register of voters citizens of the European Union, who are not citizens of Poland, willing to participate in elections to the European Parliament on the territory of the Republic of Poland

 

umaczenie na język angielski wzorów wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim - składanych w celu uzyskania wpisu do rejestru wyborców w części B

   

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 28 kwietnia 2009r. o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Harasiuki  w sprawie powołania komisji wyborczych