Bazagmin.pl

Herb i flaga Gminy

Herb gminy

 

Flaga Gminy

 

Historia

W dniu 9 pażdziernika 2002r uchwałą Nr XXX/185?2002
Rada Gminy w Harasiukach przyjeła herb i flagę Gminy
Harasiuki.

opis_herbu.doc