Bazagmin.pl

Kierownictwo urzędu

 

Wójt Gminy Harasiuki - mgr Henryk BŹDZIUCH

 

Zastępca Wójta - inż. Krzysztof KISZKA

 

Skarbnik Gminy - Irena Szabat

 

Sekretarz Gminy - mgr Gabriel WALIŁKO