Bazagmin.pl

Działalność OSP

Dane liczbowe

Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP a mianowicie :

1. OSP Krzeszów Górny - samochód Magirus GBA
2. OSP Hucisko - samochód Magirus GBA
3. OSP Harasiuki - samochód Star 244 G 4. OSP Łazory - samochód Star 26 GBM
5. OSP Banachy - Jednostka typu M
6. OSP Huta Nowa - Jednostka typu M
7. OSP Huta Krzeszowska - Jednostka typu M
8. OSP Huta Podgórna - samochód Żuk A07B GLM
9. OSP Maziarnia - samochód Żuk A15 GLM
10. OSP Gózd - samochód Star 244 GBA

Dwie jednostki OSP tj. Harasiuki i Gózd działają w Krajowym
Systemie Ratownictwa.


Ważne wydarzenia

12.07.1983r - Wręczenie sztandaru dla OSP Hucisko
21.05.1989r - Wręczenie sztandaru OSP Harasiuki
29.09.1991r - VI Zjazd Gminny ZOSP RP w Harasiukach
9.05.1993r   - Wręczenie sztandaru dla OSP Gózd
14.05.1995r - Wręczenie sztandaru dla OSP Krzeszów Górny
10.06.2001r - VII Zjazd Gminny ZOSP RP w Harasiukach
6.08.2002r  - Wręczenie Sztandaru dla OSP Łazory
11.05.2003 - Dzień Strażaka - 40-lecie OSP Gózd

Dzień Strażaka

W dniu 11 maja 2003 r z okazji "Dnia Strażaka" oraz 40-lecia powstania OSP Gózd odbyła się Msza Św. polowa którą prowadził Ks. Adam SIEDLECKI prob. parafii Huta Krzeszowska
Po Mszy Św. odbyło się zgromadzenie jednostek OSP z terenu Gminy Harasiuki, wręczenie Jednostce OSP Gózd Srebrnego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaczenia druhów z terenu gminy.
Uroczystości zakończyły zawody na wesoło Piknik Strażacki.

 

Wręczenie sztandaru Pocztowi Sztandarowemu OSP Łazory

 


Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru OSP Łazory przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Nisku mł. bryg. mgr inż. Zbigniewa ZAWROTNIAKA Wręczenie Srebrnego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa w obchodach DNIA STRAŻAKA oraz 40-lecia powstania OSP Gózd, które odbyły się 11 maja 2003r. w Goździe

 

Wręczenie Srebrnego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa w obchodach DNIA STRAŻAKA oraz 40-lecia powstania OSP Gózd, które odbyły się 11 maja 2003r. w Goździe

 

Poczty Sztandarowe podczas uroczystości Dnia Strażaka oraz 40-lecia powstania OSP w Goździe

W dniu 1 czerwca odbyły się zawody pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Harasiuki

 Druhowie OSP w czasie ćwiczenia bojowego

 

Wręczenie nagród dla zwycięskiej drużyny

 

Ściana wysokości 1.7 m pokonywana przez zawodnika

 

Na zdjęciu jednostki podczas ceremonii otwarcia zawodów

 

 

Przekazanie i poświęcenie pojazdu dla OSP Harasiuki

W dniu 3 grudnia 2003r. w Harasiukach odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zakupionego pojazdu strażackiego FORD.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Harasiukach utworzona została w 1960r. Jednostka posiada sztandar, który otrzymała w 1986r. natomiast w roku 1997 jednostka OSP w Harasiukach włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostki jest samochód bojowy STAR 244 rocznik 1983.
Samochód, który otrzymała OSP w Harasiukach zakupiony został przy współudziale Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Zarządu Głównego ZOSP RP w kwocie 50 000 zł. oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 50 000zł. razem zakup wyniósł 100 000 zł.
Spośród 240 takich pojazdów, które trafiły na teren naszego kraju jeden z nich trafił właśnie do naszej gminy a konkretnie do jednostki OSP w Harasiukach.
Uroczystego poświęcenia dokonał Ks. Adam SIEDLECKI proboszcz parafii Huta Krzeszowska, ponadto w uroczystości udział wzięli następujący zaproszeni goście:
Starosta Lubartowski - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP - Marian STAROWNIK,
Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego - Sekretarz Gminy Harasiuki - Gabriel WALIŁKO,
Starosta Niżański - Janusz NAWROCKI,
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku - Zbigniew ZAWROTNIAK,
Przewodniczący Rady Gminy Harasiuki - Prezes OSP w Harasiukach - Jan POŁEĆ
Wójt Gminy Harasiuki - Henryk BŹDZIUCH,
oraz strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Harasiukach.
Po poświęceniu i uroczystym przekazaniu kluczy do samochodu przez Wiceprezesa Zarządu Głównego Dh. Mariana STAROWNIKA kierowcy nowo zakupionego pojazdu Dh. Pawłowi MAGOLON, wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Harasiukach gdzie odbyło się spotkanie towarzyskie i skromny poczęstunek.

 

Zaproszeni goście podczas uroczystości przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczego FORD dla jednostki OSP w Harasiukach (na zdjęciu od lewej) Przewodniczacy Rady Gminy Harasiuki - Prezes Zarządu OSP w Harasiukach -Jan POŁEĆ, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP - Starosta Lubartowski - Marian STAROWNIK, Wójt Gminy Harasiuki - Henryk BŹDZIUCH, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku - mł. bryg. mgr inż. Zbigniew ZAWROTNIAK, Skarbnik Gminy Harasiuki - Irena SZABAT

 

Dzień Strażaka

W dniu 16 maja 2004r. odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji "DNIA STRAŻAKA". Msza Św., która polecona została strażakom z gminy Harasiuki odbyła się w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wojciecha w Momotach Górnych.
We Mszy Św. udział wzięły władze samorządowe gminy Harasiuki tj. Wójt, Sekretarz i Skarbnik gminy, jak również 80-ciu strażaków.
Po Mszy Św. wszyscy udali się na Porytowe Wzgórze, gdzie złozyli wiazankę kwiatów w hołdzie partyzantom, którzy w roku 1944 stoczyli największą bitwę z hitlerowskim najeźdźcą.
Uroczystości dnia strażaka zakończyły się pikinikiem strażackim w miejscowosci Maziarnia-Pęk.

 

Uroczysta Msza Św. z okazji "Dnia Strażaka" odbyła się w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wojciecha w Momotach Górnych, w której polecani zostali strażacy z gminy Harasiuki.

 

Władze samorządowe gminy Harasiuki od lewej: Skarbnik Gminy - Irena SZABAT, Wójt Gminy - Henryk BŹDZIUCH, Sekretarz Gminy - Gabriel WALIŁKO.

 

Strażacy oraz władze samorządowe pod pomnikiem upamiętniającym walki partyzantów na Porytowym Wzgórzu.

 

 

III POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W JAROCINIE.

W dniu 23 maja 2004r. w miejscowości Jarocin powiat niżański odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP i MDP z terenu powiatu niżańskiego oraz obchody „Dnia Strażaka".
Organizatorami imprezy był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Z terenu gminy Harasiuki udział brały 2 jednostki OSP, które w ubiegłym roku zajęły I i II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych tj. OSP Łazory i OSP Krzeszów Górny oraz początkująca jednostka OSP z Łazor Kobieca Drużyna Pożarnicza).
W klasyfikacji generalnej na 14 drużyn jakie brały udział w zawodach, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Łazor zajęła IV miejsce przed Rudnikiem, Krzeszowem i Cholewianą Górą.
W kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych - Kobieca Drużyna z Łazor zajęła III miejsce.
Nie powiodło się natomiast strażakom z jednostki OSP w Krzeszowie Górnym, którzy z powodu awarii motopompy zajęli ostatnie XIV miejsce.

Dzień Strażaka w Krzeszowie Górnym

W dniu 7 maja 2006r. odbył się gminny „Dzień Strażaka". Uroczystości poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji strażaków koncelebrowana przez księdza Jana CHMIELA proboszcza parafii w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hucisku. Po Mszy Św. jednostki OSP z terenu gminy Harasiuki przeformowały się na plac szkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym, gdzie odbyła się główna uroczystość.
Gospodarzem tegorocznego Dnia Strażaka była jednostka OSP z Krzeszowa Górnego.
Po wprowadzeniu i uformowaniu pocztów sztandarowych oraz pododdziałów nastąpił meldunek, który Komendant Gminny OSP Winicjusz Kasprzyk złożył Prezesowi Oddziału Gminnego ZOSP RP druhowi Adamowi SZADO.
Po złożeniu meldunku odegrano hymn narodowy po czym nastąpiły przemówienia okolicznościowe.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Harasiukach druh Adam SZADO. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nisku brygadier Ryszard SIEŃKO. Po nim mowę wygłosił gospodarz gminy - Wójt Henryk BŹDZIUCH, który przy tej okazji wręczył Panu starszemu brygadierowi w stanie spoczynku Aleksandrowi JANKOWSKIEMU byłemu komendantowi powiatowemu PSP w Stalowej Woli a następnie byłemu Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie statuetkę z wygrawerowanym napisem o następującej treści:
„Panu Starszemu Brygadierowi Aleksandrowi JANKOWSKIEMU w dowód szacunku i uznania za wieloletnią okazywaną pomoc w krzewieniu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Harasiuki składają Przewodniczący Rady Gminy - Jan POŁEĆ oraz Wójt Gminy Harasiuki - Henryk BŹDZIUCH"
Następnie głos zabrał Pan Aleksander JANKOWSKI dziękując za okazałą życzliwość.
W dalszej części obchodów uroczystości został odczytany list od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP - druha Waldemara PAWLAKA.
Po przemówieniach zostały rozegrane między jednostkami zawody sportowe na wesoło w których I miejsce zajęli gospodarze uroczystości jednostka OSP Krzeszów Górny. Impreza zakończona została piknikiem strażackim.

Dzień Strażaka w Krzeszowie Górnym

 Przemarsz i formowanie jednostek na placu szkolnym

 

Starszy Brygadier w stanie spoczynku Pan Aleksander JANKOWSKI

 

Zaproszeni goście od lewej Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP - Adam SZADO, Pan Aleksander JANKOWSKI, Komendant Powiatowy PSP w Nisku - brygadier Ryszard SIEŃKO, Wójt Gminy Harasiuki - Henryk BŹDZIUCH, Komendant Gminny OSP w Harasiukach - Winicjusz KASPRZYK

 

Zawody sportowe na wesoło. Jedna z konkurencji rozbicie trzech ziemniaków cepem na czas.

 

 

Zjazd Gminny Związku OSP RP w Harasiukach 2 czerwca 2006r.

W dniu 2 czerwca 2006 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Harasiukach.
W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów, druh Jan Pac Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, kpt. Mariusz Czech Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku oraz bryg. mgr inż. Ryszard Sieńko Komendant Powiatowy PSP w Nisku. W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele władz administracji publicznej, Henryk Bździuch Wójt Gminy Harasiuki i Krzysztof Kiszka Z-ca Wójta Gminy.
Zjazd rozpoczął się od powitania gości i przybyłych druhów przez Adama Szado Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Harasiukach. Następnie przedstawiono sprawozdanie z 5-letniej działalności Zarządu Oddziału Gminnego OSP. Następnie druh Jan Połeć - Przewodniczący obrad przedstawił plan obrad i przystąpiono do wyboru nowych członków Zarządu Oddziału G. Z. OSP RP w Harasiukach.

Nowymi członkami Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Harasiukach zostali następujący druhowie:

 Prezes - Henryk Bździuch
 Wiceprezes - Adam Szado
 Wiceprezes - Jan Połeć
 Komendant gminny - Winicjusz Kasprzyk
 Sekretarz - Sławomir Pintal
 Skarbnik - Janusz Kusz
 Członek prezydium - Krzysztof Kiszka
 Członek - Jan Banach s. Bronisława
 Członek - Antoni Powęzka
 Członek - Ryszard Pierścionek
 Członek - Krzysztof Grum
 Członek - Ryszard Strug
 Członek - Mirosław Derylak
 Członek - Ryszard Szabat
 Członek - Ryszard Wróbel
 Członek - Jan Zakrzewski
 Członek - Tadeusz Łazorko
 Członek - Beata Gumela
 Członek - Dariusz Przytuła
 Członek - Stanisław Skakuj

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

 Przewodniczący - Edward Łaba
 Wiceprzewodniczący - Andrzej Małek
 Sekretarz - Tadeusz Ostrowski

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP:

 Prezes Zarządu OGZOSP RP - Henryk Bździuch
 Wiceprezes Zarządu - Adam Szado
 Komendant Gminny OSP - Winicjusz Kasprzyk


IV_Powiatowe_Zawody_Sportowo_-_Pozarnicze_MLODZIEZOWYCH_DRUZYN_POZARNICZYCH.doc - IV Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze MDP w Harasiukach

Dzień Strażaka, 80-lecie OSP Hucisko oraz gminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 20 maja w miejscowości Hucisko odbyły się obchody „Dnia strażaka", „80-lecie powstania jednostki OSP Hucisko", oraz rozegrano gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w Hucisku. Następnie w obecności przybyłych gości i pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Harasiuki, przedstawiono historię powstania OSP Hucisko, oraz jej dzieje na przestrzeni 80 lat działania. Jednostce z Huciska wręczony został złoty medal, a jej członków „za zasługi dla pożarnictwa" odznaczono złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami oraz wręczono odznaczenia „strażak wzorowy".
Zawody rozpoczął Henryk Bździuch Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójt Gminy Harasiuki. Jednostki OSP rywalizowały w dwóch dyscyplinach, sztafecie i ćwiczeniu bojowym. Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Łazory, drugie OSP Harasiuki, trzecie OSP Hucisko. W zawodach wzięło udział 10 drużyn w tym jedna drużyna żeńska z Łazor.
Z zaproszonych gości przybyli: bryg. Ryszard Sieńko - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, kap. Jerzy Bąk z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, Jan Pac - Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Daśko - kierownik biura poselskiego poseł Anny Pakuła-Sacharczuk, Władysław Pracoń - Starosta Niżański, Krzysztof Krawiec - Wice Starosta Niżański, Eugeniusz Trzuskot - Przewodniczący Rady Powiatu, Gabriel Waliłko - Radny Powiatowy, Henryk Bździuch - Wójt Gminy Harasiuki, Krzysztof Kiszka - Z-ca Wójta Gminy w Harasiukach, Dariusz Łebko - Przewodniczący Rady Gminy w Harasiukach,