Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Harasiuki
RODZAJ:
Gmina wiejska
WOJEWÓDZTWO:
podkarpackie
POWIAT:
niżański
GMINA:
Harasiuki
MIEJSCOWOŚĆ:
Harasiuki
ADRES:
Harasiuki 112A
KOD:
37-413
KONTAKT:
(+48 15) 879-13-06
(+48 15) 879-13-06 w. 47
ugharasiuki
NIP:
602-00-17-515
BUDŻET:
16 684 190,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
7 %
OBSZAR:
168 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
6 452 mieszkańców
WóJT GMINY:
mgr Henryk BŹDZIUCH
/015/ 879-13-87
/015/ 879-13-06
/015/ 879-13-06 w. 32
ZASTęPCA WóJTA:
inż. Krzysztof KISZKA
/015/ 879-13-22
SEKRETARZ GMINY:
mgr Gabriel WALIŁKO
/015/ 879-15-25
/015/ 879-13-06 w. 34
/015/ 879-13-06
SKARBNIK GMINY:
Irena SZABAT
/015/ 879-15-22
PRZEWODNICZąCY RADY GMINY:
Dariusz ŁEBKO
/015/ 879-13-06 w. 33
501222701
INFORMACJE:
Opłaty skarbowe można wpłacać gotówką w kasie BS w Harasiukach lub przelewem na konto : BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
W każdy dzień tygodnia od 8.00 - 16.00.