Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Oferty Inwestycyjne zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w gminie Lipowiec Kościelony

Lipowiec Kościelny, dn. 23.10.2008 r. OŚ.7624/DŚ/6/08 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, działając na podstawie art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.), wzwiązku zart. 46a ust. 5 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2006r. Nr 129, poz. 902 zpóźn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.10.2008 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Lipowiec Kościelny owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... więcej...

sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w o ębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie, powiat ostrowski, woj. mazowieckie. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-239 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 07.11.1986r. , znak KL-WKZ-5340-19-86. W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW nr 42051. I. Działka nr 89 zabudowana jest : 1.... więcej...

sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w o ębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie , powiat ostrowski , woj. mazowieckie. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-239 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 07.11.1986r. , znak KL-WKZ-5340-19-86. W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW nr 42051. I. Działka nr 89 zabudowana... więcej...

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha

Oferty Inwestycyjne | 2008-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha. Grunt w użytkowaniu wieczystm gminy, budynki i budowle stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: 4 p, u (teren obiektów i urządzeń produkcji, składów i magazynów). Lokalizacja: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 616, Ciechanów - Mława, w odległości ok 6 km od Ciechanowa.... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •