Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi zobacz archiwum

Dożywianie dzieci w publicznym gimnazjum i publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-08-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/48/2010. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w publicznym gimnazjum i publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Załężu Dużym

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy: Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Załężu Dużym Numer ogłoszenia: 220331 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, tel. 048 6686424, 6686429, faks 048 6686424. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-08-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.-7041/6/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kruszew

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-08-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.-7041/5/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kruszew Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego Pniewy... więcej...

Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów Numer ogłoszenia: 197371 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, tel. 048 6686424, 6686429, faks 048 6686424. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek

Przetargi | 2010-06-22 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek Numer ogłoszenia: 161157 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, tel. 048 6686424, 6686429, faks 048 6686424. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek

Przetargi | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek Numer ogłoszenia: 131419 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, tel. 048 6686424, 6686429, faks 048 6686424. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/16/2010. Nazwa zadania: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie

Przetargi | 2010-05-14 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-05-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/16/2010. Nazwa zadania: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego... więcej...

Zakup i transport kruszywa kamiennego na potrzeby naprawy dróg na terenie gminy Pniewy

Przetargi | 2010-04-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-04-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/1/10. Nazwa zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego na potrzeby naprawy dróg na terenie gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/19/2010. Nazwa zadania: Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy - zamówienie uzupełniające

Przetargi | 2010-03-30 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-03-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/19/2010. Nazwa zadania: Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy - zamówienie uzupełniające Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd... więcej...

Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców

Przetargi | 2010-02-23 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-02-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/11/2010. Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/9/2010. Nazwa zadania: Świadczenie usług szkoleniowo - doradczych dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo - doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy

Przetargi | 2010-01-28 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-01-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/9/2010. Nazwa zadania: Świadczenie usług szkoleniowo - doradczych dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo - doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/66/2009. Nazwa zadania: Dostawa i montaż trybuny na 30 miejsc siedzących przy boisku przy PSP w Kruszewie

Przetargi | 2009-11-03 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/66/2009 Pniewy, 2009-11-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/66/2009. Nazwa zadania: Dostawa i montaż trybuny na 30 miejsc siedzących przy boisku przy PSP w Kruszewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl pniewy@bazagmin.pl pon.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/62/2009. Nazwa zadania: Dostawa i montaż trybuny na 30 miejsc siedzących przy boisku przy PSP w Kruszewie

Przetargi | 2009-10-26 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/62/2009 Pniewy, 2009-10-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/62/2009. Nazwa zadania: Dostawa i montaż trybuny na 30 miejsc siedzących przy boisku przy PSP w Kruszewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl pniewy@bazagmin.pl pon.... więcej...

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy boisku wielofunkcyjnym w Kruszewie

Przetargi | 2009-10-13 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/58/2009 Pniewy, 2009-10-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/58/2009. Nazwa zadania: Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy boisku wielofunkcyjnym w Kruszewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl pniewy@bazagmin.pl pon.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kruszewie

Przetargi | 2009-10-09 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/56/2009 Pniewy, 2009-10-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/56/2009. Nazwa zadania: Dostawa i montaż oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kruszewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl pniewy@bazagmin.pl pon.... więcej...

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

Przetargi | 2009-09-23 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 2009-09-23 Numer sprawy: In-2213/54/2009 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8. W związku z planowanym zakupem Urząd Gminy Pniewy prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Przedmiotem niniejszego postępowania jest Wykonanie trybuny z 30 siedzisk przeznaczonych... więcej...

Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów

Przetargi | 2009-08-31 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

D.K.7041/3/09 Pniewy, 2009-08-31 D.K.7041/3/09 Pniewy, 2009-08-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/09. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy ... więcej...

Remont schodów i chodnika na boisku szkolnym w Kruszewie.

Przetargi | 2009-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/40/2009 Pniewy, 2009-08-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/40/2009. Nazwa zadania: Remont schodów i chodnika na boisku szkolnym w Kruszewie Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl ... więcej...

Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry

Przetargi | 2009-08-07 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

D.K.7041/4/09 Pniewy, 2009-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/4/09. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl ... więcej...

Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów

Przetargi | 2009-08-07 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

D.K.7041/3/09 Pniewy, 2009-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/09. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl ... więcej...

Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry

Przetargi | 2009-08-07 | Publikujący: Pniewy

D.K.7041/4/09 Pniewy, 2009-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/4/09. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl ... więcej...

Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów

Przetargi | 2009-08-07 | Publikujący: Pniewy

D.K.7041/3/09 Pniewy, 2009-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/09. Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z 2008 r. Nr 171 poz.1058) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl ... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 191/13 położonej we wsi Osieczek, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie

Przetargi | 2009-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm. ), Uchwały Nr XXXIV/175/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 marca 2009 r. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego WÓJT GMINY PNIEWY ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność gminy Pniewy: 1. nieruchomości położonej we wsi Osieczek, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 191/13... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pniewy

Przetargi | 2009-07-28 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/38/2009 Pniewy, 2009-07-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/38/2009. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy www.pniewy.pl pniewy@bazagmin.pl pon.... więcej...