Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Oferty Inwestycyjne

obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w gminie Lipowiec Kościelony

Lipowiec Kościelny, dn. 23.10.2008 r.

OŚ.7624/DŚ/6/08

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.10.2008 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Gminie Lipowiec Kościelny.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny (Referat Ochrony Środowiska) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

Wójt Gminy

Lipowiec Kościelny

 

 

 

 

Otrzymują:

1.    Wnioskodawca Wójt Gminy Lipowiec Kościelny.

2.    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny.

3.    Sołtys wsi Lipowiec Kościelny.

4.    Sołtys wsi Kęczewo.

5.    Sołtys wsi Wola Kęczewska.

6.    Sołtys wsi Turza Wielka.

7.    Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny:

http://bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny/

8.    aa