Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Oferty Inwestycyjne

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha.
Grunt w użytkowaniu wieczystm gminy, budynki i budowle stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania: 4 p, u (teren obiektów i urządzeń produkcji, składów i magazynów).
Lokalizacja: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 616, Ciechanów - Mława, w odległości ok 6 km od Ciechanowa.