Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia II etapu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy”

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

                                                                                                          Pniewy, dnia 05.08.2010r.

 

 

BGK-7320/02b/10                                                     

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pniewy

o przystąpieniu do sporządzenia II etapu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy"

 

Stosownie do art. 11, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia II etapu realizacji uchwały Rady Gminy Pniewy Nr XXV/141/08 z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy" uchwalonego uchwałą nr XVII/126/2000 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2000 r." dla terenów: działki nr 38, położonej we wsi Michrów-Stefów, działki nr 26/19, położonej we wsi Dąbrówka, działek nr 311/5, 314/2 i 363/18, położonych we wsi Przęsławice, działki nr 48, położonej we wsi Wilczoruda-Parcela, działki nr 78/2, położonej we wsi Natalin, działki nr 35, położonej we wsi Kornelówka.

W zmianie studium zostaną uwzględnione uwarunkowania zawarte w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Pniewach w terminie do dnia 30 sierpnia 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Pniewy

 

Wiesław Nasiłowski