Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Aktualności

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ ZŁOŻONE PRZEZ URZĄD GMINY PNIEWY W 2010 ROKU

Aktualności | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy 

Lp.


Miesiąc złożenia projektu

 

Tytuł projektu


Całkowity

koszt projektu


Kwota

wnioskowana


Uwagi

1

Styczeń

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jurki.

125 000,00 zł

50 000,00 zł

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

2

Marzec

Adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców.

160 954,31 zł

85 754,35 zł

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania 85 754,35 zł.

3

Kwiecień

Dbając o edukację dzieci, dbamy o przyszłość regionu.

836 178,90 zł

836 178,90 zł

 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

4

Kwiecień

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Gminy Pniewy szansą rozwoju regionu.

2 036 009,60 zł

1 730 608,16 zł

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

5

Maj

Organizacja turnieju piłkarskiego o puchar Wójta Gminu Pniewy.

25 000,00 zł

25 000,00 zł

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania 25 000,00 zł.

6

Czerwiec

Dajmy szansę naszym dzieciom - Ciechlin.

33 621,00 zł

33 621,00 zł

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

7

Czerwiec

Dajmy szansę naszym dzieciom - Jeziora.

43 956,00 zł

43 956,00 zł

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

8

Czerwiec

Dajmy szansę naszym dzieciom - Karolew.

33 956,00 zł

33 956,00 zł

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

9

Czerwiec

Dajmy szansę naszym dzieciom - Kruszew.

36 936,00 zł

36 936,00 zł

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

10

Wrzesień

Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Pniewy. (tytuł roboczy)

3 000 000,00 zł

2 550 000,00 zł

Wniosek w przygotowaniu.

 

11

Wrzesień

Termoizolacja budynków w miejscowości Pniewy .należących do Gminy Pniewy.

Około 400 000,00

355 000,00

Wniosek w przygotowaniu.

 

12

Wrzesień

Budowa kąpieliska w miejscowości Osieczek.

163 333,06

122 499,75

Wniosek w przygotowaniu.

 

13

Wrzesień

Budowa 50 oczyszczalni przydomowych w Gminie Pniewy.

500 000,00

425 000,00

Wniosek w przygotowaniu.