Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Komunikaty

Urząd Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2010 r

Komunikaty | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Pniewy Gmina Pniewy

RG 72241/2/10

Pniewy, 21.07.2010r.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały Nr XLVII/254/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pniewy, stanowiącej własność Gminy Pniewy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6.

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Nr ewid. działki - 51/6
Pow. w ha - 0,21 ha
Nr KW - 47295


Na księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.

Brak obciążeń na hipotece.
Opis nieruchomości - działka zabudowana położona w miejscowości Pniewy


Właściciel - Gmina Pniewy.

 

Działka znajduje się w powiecie grójeckim w odległości 45 km od Warszawy. Dojazd odbywa się drogą asfaltową prowadzącą z Grójca w kierunku Mszczonowa.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/208/02 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002r. działka Nr 51/6 położona jest na terenach zabudowy produkcyjnej i działalności gospodarczych nieuciążliwych poza strefą terenów mieszkaniowych oraz w strefie obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Rzeki Jeziorki".

 

Na nieruchomości znajduje się budynek po byłej mleczarni, o powierzchni użytkowej - 84,14 m2 , wraz z towarzyszącą infrastrukturą, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Stan techniczny określono, jako przeciętny - do kapitalnego remontu.

Nieruchomość jest w zasięgu następujących sieci:

elektrycznej,

gazowej,

wodociągowej,

telekomunikacyjnej.

 

Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony ustny.
Cena wywoławcza (grunt + budynek) - 134.337,00 zł.
/słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych/.Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy Pniewy i na stronach internetowych urzędu w okresie

od 21 lipca br do 11 sierpnia 2010r.

 


Urząd Gminy Pniewy

Adres: Pniewy 2
05-652 Pniewy
Telefon: 48 668 64 24
Fax: 48 668 64 27 w. 16

Strona internetowa www.pniewy.pl