Bazagmin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna

35 - LECIE ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

35-lecie powołania gołanieckiego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zgromadziło 23 września br. w sali Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wiele osób związanych z pożarnictwem. Była to okazja do wyróżnienia listami gratulacyjnymi: Franciszka Woźnickiego, Jana Olszewskiego Antoniego Walczaka, Franciszka Strzebińskiego, Sylwestra Dobrzykowskiego i Jana Kowalewskiego. Ponadto Franciszek Woźnicki i Jan Olszewski otrzymali z rąk gen. poż. Ryszarda Kamińskiego Odznakę Honorową „Semper Vigilant” („Wiecznie Czuwajacy”) nadaną przez prezydium ZW ZOSP. Andrzej Kuraszkiewicz prezes gołanieckiego zarządu został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Homicza oraz Honorową Odznaką „Srebrny Liść”, przyznawaną przez „Głos Wągrowiecki”. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski wręczył na ręce prezesa Medal Karola Libelta dla zarządu, a starosta Michał Piechocki uhonorował Andrzeja Woźnickiego komendanta gminnego Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego.

 

 

 

 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

14 września 2008 r. na stadionie w Gołańczy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn pożarniczych z terenu powiatu wągrowieckigo. W zawodach uczestniczyło 5 drużyn chłopców w wieku 12-16 lat, drużyna dziewcząt w wieku 12-16 lat, 2 drużyny kobiece oraz 7 drużyn męskich powyżej 16 lat. Zawody otworzył Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Andrzej Kuraszkiewicz, który na początku przywitał wszystkich zaproszonych wśród których byli: starosta z wicestarostą, burmistrzowie i wójtowie, radni powiatowi i gminni, prezesi i komendanci gminni OSP, przedstawiciel WORD, członkowie OSP. Mimo nie sprzyjającej pogody zawody odbywały w bardzo gorącej
atmosferze współzawodnictwa. Po zawodach kwalifikacja przedstawia się następująco:
- kategoria dziewcząt: zwyciężyła drużyna OSP Popowa Kościelnego,
- kategoria chłopców i mieszana: 1 - miejsce OSP Sarbia, 2 - OSP Gołańcz, 3 - OSP Runowo, 4 - OSP Wapno, 5 - OSP Damasławek,
- kategoria kobiecych drużyn pożarniczych: 1 - OSP Łekno, 2- OSP Gołańcz,
- kategoria męskich drużyn pożarniczych: 1 - OSP Stołężyn, 2 - OSP Czerlin, 3 - OSP Ochodza, 4 - OSP Łekno, 5 -OSP Potrzanowo, 6 - OSP Międzylesie, 7 - OSP Żabiczyn.
Na zakończenie organizatorzy przygotowali smaczną grochówkę i koncert Gołanieckiej Orkiestry Dętej pod batutą Eugeniusza Hańczuka.

 

 

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 2008

15 czerwca na stadionie miejskim w Gołańczy odbyły się coroczne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. W zawodach wzięło udział 7 jednostek, które rywalizowały w 3 kategoriach – seniorów, kobiecych drużyn pożarniczych oraz drużyn młodzieżowych (12-16 lat). Zawody zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – Mieczysław Durski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz - Józef Ryłko, radni Rady MiG Gołańcz, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gołańczy - Andrzej Kuraszkiewicz, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu. W zawodach jako jedyna uczestniczyła kobieca drużyna pożarnicza z OSP w Gołańczy i ona to z wynikiem 139,5 punków zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii. Pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców zajęła drużyna OSP Gołańcz uzyskując łącznie 934 punkty, na drugim uplasowała się drużyna z OSP Morakowo uzyskując 923 punkty. W kategorii męskich drużyn pożarniczych pierwsze miejsce z sumą 119 punktów zdobyła drużyna OSP Czerlin, druga z sumą punktów 121 – drużyna OSP Panigródz, na trzecim miejscu z sumą punktów 124,6 – drużyna OSP Gołańcz, czwarte miejsce zajęła drużyna OSP Lęgniszewo – uzyskując 130 punktów, piąte miejsce z sumą punktów 138 przypadło drużynie OSP Morakowo, szóste zajęła drużyna OSP Chojna uzyskując 144 punkty i siódme miejsce po uzyskaniu 183 punktów przypadło drużynie OSP Czeszewo. Zwycięska drużyna z OSP Czerlin z rąk burmistrza oprócz pucharów i dyplomów otrzymała również bon towarowy o wartości 1 000 zł do wykorzystania na rzecz jednostki, za drugie miejsce drużyna OSP z Panigrodza otrzymała bon o wartości 500 zł i za trzecie drużyna z OSP Gołańcz otrzymała bon o wartości 300 zł. W trakcie zawodów Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Gołańczy przyznał doroczne nagrody w III kategoriach: Działaczem Roku 2007 został druh Andrzej Dziuma z OSP w Czeszewie, Strażakiem Roku 2007 został druh Stefan Białożyński z OSP w Gołańcz, Jednostką OSP Roku 2007 została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy. Opiekę sędziowską zapewniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca. W trakcie zawodów koncertowała Gminna Orkiestra Dęta OSP z Pruszcza z woj. kujawsko-pomorskiego, która koncertowała w ramach spotkania orkiestr dętych Grupy Wyszechradzkiej.

 

80-LECIE JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNIE

Uroczystość rozpoczęto mszą św., którą odprawił proboszcz miejscowej parafii ks. Ryszard Stawiarz, a udział w niej wzięli starosta Michał Piechocki, przewodniczący Rady MiG Józef Ryłko, burmistrz Mieczysław Durski, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Wągrowcu Andrzej Kuraszkiewicz, z-ca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Zbigniew Dziewulski, Andrzej Woźnicki - Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP w Gołańczy, delegacje zaprzyjaźnionych OSP oraz wielu mieszkańców Chojny.
Podczas sobotniego święta jednostce OSP wręczono nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego, którą na ręce chojeńskiego prezesa Józefa Frieske złożył starosta Michał Piechocki. Po odznaczenia sięgnęli także druhowie strażacy. Złote medale „ Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Józef Frieske (po raz drugi), Tadeusz Belter (po raz drugi), Grzegorz Peryt i Kazimierz Sobański. Srebrnymi medalami uhonorowano druhów: Zbigniewa Wachowiaka i Jarosława Biskupa, zaś brązowe medale otrzymali: Witold Frieske, Krzysztof Mrowiński, Marek Frieske, Waldemar Bojarczuk i Karol Frieske. Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali Adam Lisiecki, Rafał Belter i Krzysztof Peryt.
Wręczono także odznaki za wysługę lat następującym strażakom: za 50 lat - Włodzimierz Bojarczuk i Stanisław Lisiecki, za 45 lat - Kazimierz Sobański, za 40 lat - Józef Frieske, Piotr Frieske, za 25 lat - Tadeusz Belter, Grzegorz Peryt, Grzegorz Gill, za 20 lat - Krzysztof Mrowiński, Jarosław Biskup, za 15 lat - Zbigniew Wachowiak, za 10 lat - Karol Frieske, Marek Frieske, Waldemar Bojarczuk, Marek Marmurowicz, Witold Frieske i za 5 lat - Rafał Belter, Krzysztof Peryt i Adam Lisiecki. Wręczono także dyplomy honorowe jako podziękowanie za zaangażowanie w działalność jednostki strażakom: Patrykowi Marmurowiczowi, Zbigniewowi Marmurowiczowi, Marcinowi Belter, Przemysławowi Belter, Tomaszowi Kowalskiemu, Andrzejowi Klimak. Życzenia i gratulacje druhom strażakom z Chojny złożył Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, a także przewodniczący Rady Miasta i Gminy Józef Ryłko, zastępca komendanta powiatowego PSP Zbigniew Dziewulski i przedstawiciel Nadleśnictwa Podanin. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Eugeniusza Hańczuka, a gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały suty poczęstunek, na który zaproszono wszystkich gości.