Bazagmin.pl

Aktualności

LOKALNA DEBATA

Ponad pięćdziesiąt  osób przybyło w minioną środę do sali „Stodoła”, gdzie  pod  patronatem burmistrza miasta i gminy Gołańcz odbyła się lokalna debata na temat „Czy picie alkoholu jest bezpieczne.?”

 


         Wykład tematyczny wygłosiła dr Teresa Kobrzyńska, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Udział w debacie wzięli wiceburmistrz i sekretarz miasta i gminy Urszula Wierzbicka, policjanci, ksiądz prefekt miejscowej parafii, pracownicy MGOPS, pielęgniarki, nauczyciele, radni, sołtysi, przewodniczące KGW, prezesi stowarzyszeń, członkowie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z przewodniczącą Eugenią Białożyńską, którzy przygotowali spotkanie.  

 


         Celem debaty było m.in. zbudowanie społecznego poparcia dla prowadzonej w gminie polityki wobec problemów alkoholowych oraz dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol działa na nasz organizm i jakie szkody zdrowotne, społeczne i psychologiczne powoduje ryzykowne picie alkoholu, przekazanie konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak sprawdzić własny wzór picia, zachęcenie do uważnego przyglądania się swojemu modelowi picia, zmotywowanie przedstawicieli lokalnych instytucji do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych.
         Spotkaniu towarzyszyły refleksje i przemyślenia uczestników debaty, którzy dzielili się nimi podczas wspólnych rozmów przy kawie i ciastku.  ( red.)

 

 

TURNIEJ WSI GMINY GOŁAŃCZ 2009 ZAKOŃCZONY!

 

W sobotę 27 czerwca 2009 na stadionie miejskim w Gołańczy rozegrano finał turnieju wsi. Obok znanych już od lat konkurencji, takich jak bieg z jajkiem czy rzut kaloszem, pojawił się „zezowaty" rower - konkurencja, która przysporzyła startującym (oraz sędziom) najwięcej problemów. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężył Smogulec, wyprzedzając znacznie Chojnę i Krzyżanki. 4. miejsce zajęło Czeszewo, a 5. - Czesławice. Szczegółową klasyfikację podaje tabela. W tegorocznym turnieju wystartowało 17 sołectw (na 25 istniejących), z tego 3 wzięły udział tylko w turnieju piłki nożnej. Do wszystkich etapów i konkurencji przystąpiło 6 wsi: zdobywcy miejsc od 1. do 5. oraz Kujawki (miejsce 8.). Szansę na zwycięstwo zaprzepaściło Chawłodno, prowadzące po 3 etapach, ponieważ nie przystąpiło do 5 konkurencji finałowych. Organizatorów dziwi brak reprezentacji Panigrodza, jednego z największych sołectw w gminie. Wszystkie startujące sołectwa otrzymały dyplomy, a zdobywcy miejsc 1-5 także puchary i nagrody pieniężne. Turniej zorganizowało Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Gołańczy przy pomocy Urzędu MiG, Gołanieckiego Klubu Sportowego „ZAMEK", Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Wielkie podziękowania wszystkim sędziom i osobom, które pomogły w przeprowadzeniu rozgrywek. Dziękujemy uczestnikom i sołtysom, którzy zmobilizowali zawodników do występu. Gratulujemy zwycięzcom!

 

Eligiusz Wachowiak

 

 

UROCZYSTA SESJA V KADENCJI Z OKAZJI 610 LECIE GOŁAŃCZY

XXXIII uroczysta sesja V kadencji rady z okazji 610-lecia Gołańczy odbyła się 25 czerwca 2009 roku w sali „Stodoła". Uczestniczyło w niej m.in. 13 radnych Rady Miasta i Gminy Gołańcz, 15 sołtysów, 2 radnych powiatowych, członkowie Kapituły przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy" i „Zasłużony dla Miasta i Gminy" Gołańcz, „Zasłużeni dla Miasta Gołańczy", „Zasłużeni dla Miasta i Gminy Gołańcz", „Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Gołańcz", odznaczenie Medalem Karola Libelta, przedstawiciele stowarzyszeń i firm golanieckich, pracownicy Urzędu MiG oraz przedstawiciele władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wągrowieckiego, okolicznych miast i gmin.

Nadano tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gołańcz" Michałowi Piechockiemu. Pozostali uhonorowani tym tytułem: Elfrieda Benner i Stanisław Kalemba nie byli obecni na sesji.

 Nadano tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Gołańcz": Krzysztofowi Łukaszewskiemu, Leonardowi Szarwarkowi, Janowi Kowalewskiemu, Gertrudzie Pawlaczyk, Urszuli Olejniczak, Wojciechowi Osuchowi, Antoniemu Walczakowi. Uhonorowana tym tytułem Teresa Lupa nie była obecna na sesji.

 Wręczono Medal Karola Libelta: Janowi Olszewskiemu, Stefanowi Mikołajczakowi, Walterowi Deissmann, Zenonowi Kossowskiemu oraz firmie „Bronex" (medal odebrał Bronisław Łukaszewski).

 W części historycznej sesji referat pt. „Gołańcz na przestrzeni wieków" odczytał Adam Kusz - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej. Referat nt. "Rycerstwo w dziejach średniowiecznej Gołańczy" przedstawił Marcin Moeglich z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Referat "Znani i mniej znani, ale rodem z Gołańczy" zaprezentował Andrzej Wieczorek - historyk, członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.

Zgromadzeni obejrzeli film o gminie Gołańcz.

Adam Kusz przedstawił zarys 10-letniej współpracy Miasta i Gminy Gołańcz ze Związkiem Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych w Allendorf. Przewodniczący Związku Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych w Allendorf Walter Deissmann i Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski podpisali umowę ratyfikacyjną.

 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko udzielił głosu gościom zaproszonym na uroczystą sesję. Głos zabrali: Marek Beer - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Jerzy Kado - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Szczepaniak - Burmistrz Kcyni, Michał Piechocki - Starosta Powiatu Wągrowieckiego, Stefan Mikołajczak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego ubiegłych kadencji, Walter Deissmann - przewodniczący Związku Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych w Allendorf, Marek Sturma - sekretarz Miasta Wągrowca, Zbigniew Byczyński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu, Elwira Kędziora-Łożyńska - Zastępca Wójta Gminy Damasławek, Alina Grabowska - sekretarz Gminy Wapno, Małgorzata Osuch - prezes Stowarzyszenia Zdrowy Styl w Gołańczy. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski i Przewodniczący rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko podziękowali za miłe życzenia z okazji 610-lecia miasta i pogratulowali uhonorowanym wyróżnieniami.

Alina Wachowiak

 

NAJLEPSI U BURMISTRZA

 

17 czerwca br. W sali Stodoła  w Gołańczy odbyło się spotkanie burmistrza i przewodniczącego rady z wyróżniającymi się uczniami gminnych szkół, podczas którego burmistrz Mieczysław Durski pogratulował wszystkim uczniom ich osiągnięć i wysokich wyników w nauce, sukcesów podczas egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu oraz życzył wspaniałych wakacji i wraz z przewodniczącym rady Józefem Ryłko i dyrektorami szkół wręczył pamiątkowe dyplomy i stypendia naukowe.

Stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2008/09 otrzymali:

z Zespołu Szkół w Morakowie:

Paweł Błażejak, Adam Chołody, Weronika Dettlaff, Oliwia Nader, Kamil Nowicki, Krystian Nowicki, Agnieszka Szmania, Marlena Westphal, Aleksandra Zarębska, Żaneta Zarębska;

z Zespołu Szkół w Panigrodzu:

Maciej Chojnacki, Sylwia Hanyżewska, Piotr Patelski, Ewa Wiśniewska, Agnieszka Adamska, Maria Ciesielska, Mateusz Zmudziński;

z Zespołu Szkół w Smogulcu:

Monika Kemnitz, Dominik Kusz, Artur Radke, Aneta Wachowiak, Klaudia Wachowicz, Agata Łapacz, Krzysztof Wełnicki;

z Zespołu Szkół w Gołańczy:

Krzysztof Bielecki, Paweł Buksakowski, Kamil Dobrzykowski, Magdalena Dobrzykowska, Monika From, Kinga Frydrych, Marta Grzesiak, Joanna Hak, Adrianna Hurnik, Przemysław Iwiński, Kuba Jędrzejczak, Patryk Kamiński, Daria Koczorowska, Julia Knopińska, Marta Kulpa, Agnieszka Kreczmer, Klaudia Łapacz, Dominika Łukaszewska, Michał Mielniczek, Jakub Nonna, Paulina Pauszek, Justyna Piechocka, Katarzyna Pisarek, Łukasz Powałowski, Joanna Romel, Michał Rożek, Marika Siodła, Justyna Starszak, Eliza Sierszchulska, Marta Siwińska, Aleksandra Siwińska, Daria Tyborska, Jacek Wachowiak, Martyna Wachowiak, Milena Wachowiak, Alina Wiśniewska, Sandra Witkowska, Marta Wójtych, Jagoda Wenzel, Bartosz Ziętara, Mateusz Ziętara Alina Baron, Paweł Berdych, Anita Chołody, Daria Grzesiak, Diana Kamińska, Anna Kreczmer, Hubert Kocoń, Weronika Nadolińska, Ilona Nowak, Angelika Piotrowska, Kamil Płucisz, Patrycja Stachowiak, Brygida Spychała, Łukasz Szudrowicz, Magdalena Szumska, Margarita Wachowiak, Kamila Wota;

Za osiągnięcia sportowe z Zespołu Szkół w Gołańczy:

Paweł Bejnarowicz, Maciej Durski, Katarzyna Kierzek, Sandra Kutka, Jan Nowak, Radosław Piotrowski, Dawid Stefaniak, Wojciech Śramski, Krzysztof Wachowiak, Agata Piasecka, Mateusz Ziętara.

Gratulujemy!  

Halina Buczkowska

 

 

 

 

 

DRUGA SESJA MŁODZIEŻOWA

 

2 czerwca 2009 roku w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gołańcz. Przewodniczącym tej Rady był Paweł Berdych (tak jak w ubiegłym roku), a sekretarzem - Paweł Bejnarowicz. 16 radnych, po 4 z każdej szkoły tworzyło 4 komisje rady.

Komisja Rozwoju Gospodarczego z Zespołu Szkół w Morakowie zajęła się następującym zagadnieniem: Gmina dysponuje wolnym terenem tuż za miastem o obszarze 2 hektarów. Jak można go zagospodarować zakładając, że nie będzie nas ograniczał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tzn. można tam zaplanować wszystko. Komisja wysunęła dwa wnioski:

1. Pozyskanie środków finansowych z funduszy UE na realizację projektu - 12 głosów „za", 2 głosy „przeciw", 3 radnych wstrzymało się od głosu - wniosek przyjęty przez radę.

2. Zlecenie bezrobotnym prac przy budowie obiektów - 17 głosów „za" - wniosek przyjęty przez radę.

Komisja ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami z ZS w Panigrodzu tworzyła stowarzyszenie sportowe i podjęła następujące wnioski:

1. Komisja wnioskuje o dofinansowanie działalności stowarzyszenia - 16 głosów „za", 1 głos „przeciw" - wniosek przyjęty przez radę.

2. Komisja wnioskuje o zatrudnienie przez Urząd Miasta i Gminy Gołańcz trenera - 7 głosów „za", 7 głosów „przeciw", 3 radnych wstrzymało się od głosu - wniosek nieprzyjęty przez radę.

Uczniowie z ZS w Smogulcu w ramach Komisji ds. Akwenów Wodnych rozpatrywali plusy i minusy planowanego zalewu w Laskownicy. Podjęto następujące wnioski:

1. Aby ocalić obszary zielone, znajdujące się wokół zbiornika oraz unikalne gatunki zwierząt i roślin wnioskujemy o odgrodzenie tych terenów, zasiedlonych przez wymienione okazy - 15 głosów „za", 2 głosy „przeciw"- wniosek przyjęty przez radę.

2. W związku z wycięciem tak ogromnej ilości drzew, wnioskujemy o posadzenie nowych w pobliżu powstałego zalewu - 17 głosów „za" - wniosek przyjęty przez radę.

Komisja ds. Obiektów Zabytkowych składająca się z uczniów ZS w Gołańczy przedstawiła wizję zagospodarowania zamku kasztelańskiego i zaproponowała 3 wnioski:

1. Pozyskać środki finansowe na odrestaurowanie zamku wraz z oczyszczeniem jeziora -17 głosów „za" - wniosek przyjęty przez radę.

2. Zorganizować przetarg na wykonanie prac związanych z przebudową zamku i oczyszczeniem jeziora - 16 głosów „za", 1 głos „przeciw"- wniosek przyjęty przez radę.

3. Wypromować odrestaurowane obiekty - 17 głosów „za" - wniosek przyjęty przez radę.

Wszystkie prezentacje świadczyły o dużej wyobraźni i polocie młodych radnych i zostały nagrodzone oklaskami zgromadzonych. Niespodziewanie tuż przed sesją do rady młodzieżowej wpłynęło pismo podpisane przez młodzież z Gołańczy, która żaliła się, że spośród wielu świątecznych dni, takich jak: Dzień Sprzątania Biurka przypadający 8 stycznia, Europejski Dzień Mózgu -18 marca, Święto Polskiej Niezapominajki - 15 maja, Dzień Stemplarza - 25 maja, Dzień Włóczykija - 23 lipca, Dzień Leworęcznych - 13 sierpnia, Dzień Dobrych Wiadomości - 8 września, Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów - 28 października, Dzień Rozrzutności - 31 października, Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada, nie ma Dnia Młodzieży. Autorzy pisma stwierdzili, że osoba, która ukończyła 13 lat nie jest już dzieckiem i nie powinna świętować Dnia Dziecka lecz Dzień Młodzieży. Zgodnie z wnioskiem zawartym w piśmie biuro rady przygotowało projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Młodzieży na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Święto to miałoby być obchodzone 2 czerwca, począwszy od przyszłego roku. Radni w głosowaniu jawnym podjęli tę uchwałę, aczkolwiek niejednogłośnie (14 głosów „za" i 3 głosy przeciwne).

Burmistrz Mieczysław Durski podziękował młodzieży za ciekawe prezentacje, nauczycielom i dyrektorom szkół - za przygotowanie uczniów do sesji i złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. Przewodniczący RMiG Józef Ryłko podziękował uczniom za ciekawą sesję, pogratulował Pawłowi Berdychowi sprawnego jej przeprowadzenia. W podziękowaniu za przygotowanie uczniów, wręczył dyplomy opiekunom samorządów uczniowskich: Annie Kopczyńskiej, Magdalenie Łukaszewskiej, Bernadecie Wełnickiej i Andrzejowi Przybyłowiczowi. Młodzi radni otrzymali dyplomy i upominki, a po wspólnej fotografii udali się na lody.

Alina Wachowiak

 

 

 

 

ORDER SERCA - MATKOM WSI

W restauracji „Podzamcze" w Gołańczy 28 maja Gminna Rada Kobiet i Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizowali Dzień Matki. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko, Sekretarz Urzędu MiG Urszula Wierzbicka, prezes GZRKiOR Andrzej Skotowski, członek prezydium RZRKiOR w Chodzieży Stefan Dobrzykowski, prezes Usługowo-Handlowej Spółdzielni Rolników Michał Błażak, specjalista ds. obszarów wiejskich Lidia Rybińska. Po złożeniu życzeń wszystkim mamom odbyło się wręczenie odznaczeń. Burmistrz MiG Gołańcz odznaczył Medalem im. Karola Libelta Stefanię Kemnitz z Potulina. Prezes GZRKiOR Andrzej Skotowski wręczył Ordery Serca - Matkom Wsi, jako symbol uznania za matczyny trud, włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny. Ordery otrzymały następujące panie: Teresa Konieczna, Barbara Przybylak, Anna Bielecka ze Smogulca, Urszula Grzeczka, Danuta Kruś, Ewa Kopczyńska, Stefania Kędziora, Zofia Świtaj, Teresa Biskup z Lęgniszewa, Irena Jurek z Gołańczy, Felicja Pachacz, Krystyna Granowska, Arleta Poznańska z Potulina, Leokadia Ptak, Regina Czajkowska, Bożena Pauszek z Czerlina, Hermina Wachowiak, Zdzisława Frieske, Zofia Frieske z Chojny, Maria Radke z Jeziorek, Jadwiga Synoradzka z Chawłodna.

Spotkanie umilił występ słowno-muzyczny dedykowany wszystkim mamom w wykonaniu pięciolatków z przedszkola w Gołańczy.

Helena Częstochowska

 

 

 

W Gołańczy z z trzydniową wizytą przebywała czteroosobowa delegacja z Kamyka nad Wełtawą w Czechach.

 

WIZYTA GOŚCI Z CZECH

 

     Czteroosobowa delegacja, na czele której stał starosta Kamyka nad Wełtawą Petr Halada zwiedziła miasto i gminę Gołańcz, przebywała w przedszkolu publicznym, a także uczestniczyła w zorganizowanych przez koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uroczystościach 10 - lecia chóru Kasztelanki i obchodach Dnia Matki.
    Goście zwiedzili także skansen w Osieku oraz podziwiali katedrę w Gnieźnie i gród w Biskupinie.
    Głównym punktem wizyty gości z Czech było podpisanie umowy partnerskiej między miastem i gminą Gołańcz a Kamykiem nad Wełtawą. Burmistrz Mieczysław Durski i Petr Halada swoimi podpisami przypieczętowali podpisaną w ubiegłym roku deklarację partnerską w Kamyku nad Wełtawą.

 

 

 

MAJÓWKA 2009

3 Maja w gołanieckim Amfiteatrze odbyła się tradycyjna majówka, z okazji Święta Konstytucji z udziałem Przewodniczacego RMiG Gołańcz Józefa Ryłko, Burmistrza MiG Mieczysława Durskiego, Sekretarza UMiG Urszuli Wierzbickiej , mieszkańców miasta i gminy Gołańcz. Po hymnie państwowym wszystkich powitał Pan Burmistrz, który w wystąpieniu podkreślił historyczną rolę konstytucji 3 Maja, a także życzył zebranym ciekawych przeżyć artystycznych i miłej zabawy. W pierwszym, plenerowym występie tego roku, na scenie zaprezentowali się wykonawcy z terenu miasta i gminy: Gołaniecka Orkiestra Dęta pod batutą Pana Eugeniusza Hańczuka, Zespół Kasztelanki pod kier.Katarzyny Paech, Klub Piosenki GOK przygotowany przez Annę Połczyńską oraz Aleksandra Daukszewicz – w autorskim recitalu piosenki. Wykonawcy przygotowali ciekawy i różnorodny program, który publiczność oklaskiwała do wieczora. Następnie zespół Kfiaty we wzmocnionym składzie zaprosił wszystkich na tańce, i ten punkt programu zgromadził tłum na parkiecie, szczególnie w czasie utworów dedykowanych druhom strażakom – z okazji ich święta. Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom a także uczestnikom, za wspólne świętowanie 3 Maja.

______________________________________________________________________

W miniony czwartek podczas uroczystej mszy św. członkowie gołanieckiego chóru parafialnego obchodził jubileusz 10-lecia istnienia.

 

JUBILEUSZ CHÓRU PARAFIALNEGO

 

 

30 kwietnia 1999 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne chóru parafialnego, w którym uczestniczyło 50 osób. Inicjatorkami jego powstania były organistki Bożena i Ewa Jarczyńskie.Powstanie chóru zrodziło się z potrzeby chwili. Właśnie w tym czasie zaczynały się uroczystości jubileuszowe 600 – lecia Gołańczy i chciałyśmy  uczcić ten jubileusz wzbogaceniem liturgii – wyjaśnia współorganizatorka B. Jarczyńska.  Tak więc chór miał swój debiut w  czerwcu podczas uroczystej mszy św. z okazji 600- lecia Gołańczy.
W założeniach miał to być chór nauczycielski, ale szybko rozrósł się i wstępowali do niego ci wszyscy, którzy kochają śpiew i chcą śpiewać. Od tej pory w Gołańczy nie było prawie żadnej uroczystości kościelnej bez udziału chóru. Chórzyści są z mieszkańcami przede wszystkim podczas uroczystości kościelnych, a także państwowych i miejskich.
         Podczas 10 – lecia istnienia chór parafialny  zdobywał  nagrody i wyróżnienia  podczas różnych przeglądów. Jednym z największych sukcesów było zajęcie I miejsca w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek pod patronatem Niedzieli Gnieźnieńskiej w 2002 r. To właśnie kolędą „Dziecina święta” chór podbił serca wszystkich obecnych na przeglądzie.
        W uroczystościach jubileuszowych uczestniczący goście, wśród których był ks. dziekan Leonard Kowalczyk, ks. prefekt Waldemar Krawczak, zastępca burmistrza i sekretarz Urszula Wierzbicka, dyrygent gołanieckiej orkiestry dętej Eugeniusz Hańczuk i dyrektor Gołanieckiego Ośrodka Kultury Andrzej Połczyński złożyli wszystkim członkom chóru parafialnego gratulacje oraz życzenia jeszcze dostojniejszych jubileuszy
.