Bazagmin.pl

Ogłoszenia

PRZESYŁANIE DOKUMNETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że istnieje możliwość przesyłania ogłoszeń i komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy przesłać na konto e-mail: golancz@bazagmin.pl adres e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości.