Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Gołańcz
RODZAJ:
Gmina miejsko-wiejska
WOJEWÓDZTWO:
wielkopolskie
POWIAT:
wągrowiecki
GMINA:
Gołańcz
MIEJSCOWOŚĆ:
Gołańcz
ADRES:
ul. dr P. Kowalika 2
KOD:
62-130
KONTAKT:
(+48 67) 26 15 911
(+48 67) 26 15 911, (+48 67) 26 83 312
NIP:
766-00-14-377
OBSZAR:
192 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
8 629 mieszkańców
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOłAńCZ:
Mieczysław Durski
(67)26-15-911 w.21
ZASTęPCABURMISTRZA - SEKRETARZ:
Urszula Wierzbicka
(067)26-15-911 w.20
SKARBNIK MIASTA I GMINY GOłAńCZ:
Edyta Konieczna
(067)26-15-911 w.31