Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

BURMISTRZ GNIEWKOWA ogłasza przetarg, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 16 sierpnia 2010r. Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia KW 19383 dz. nr 913 o pow. 0,0133 ha, karta mapy 27, cena wywoławcza 70.000,- zł wadium 14.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż 2.000,- zł

Przetargi | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a p r z e t a r g który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 16 sierpnia 2010r. _________________________________________________________________________ Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia KW 19383 dz. nr 913 o pow. 0,0133 ha, karta mapy 27, cena wywoławcza 70.000,- zł wadium 14.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż 2.000,-... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA OGŁASZA PRZETARGI które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 22 czerwca 2010r.

Przetargi | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a p r z e t a r g i które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 22 czerwca 2010r. _________________________________________________________________________ Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego KW 23481 dz. nr 387/6 o pow. 0,0320 ha c. wywoławcza 50.000,- zł ( utto) wadium 10.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Zajeziernej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetargi | 2010-03-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Zajeziernej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr /2010 Burmistrza Gniewkowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej. PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r.Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z późn zm./. ogłaszam co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży prawa własności nieruchomości położone w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego:

Przetargi | 2010-02-22 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r.Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z późn zm./. o g ł a s z a m co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży prawa własności nieruchomości położone w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego : 1. Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gąski, oznaczonych nr geodezyjnymi działek, za ceny wywoławcze w V przetargu :

Przetargi | 2009-12-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gąski, oznaczonych nr geodezyjnymi działek, za ceny wywoławcze w V przetargu : - działka nr 95 o pow. 0,9400 ha - 10.000,- zł - działka nr 97 o pow. 0,3500 ha - 1.500,- zł - działka nr 98/1 o pow. 3,3453 ha - 15.000,- zł - działka nr 98/2 o pow. 3,1593 ha - 13.000,- zł - działka nr 100/1 o pow. 1,6612 ha - 22.000,- zł - działka nr 102/1 o pow. 2,6454 ha - 26.000,- zł - działka nr 102/2 o pow. 2,6957 ha -... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Klepary, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek, za ceny wywoławcze w II przetargu :- działka nr 102/2 o pow. 0,9020 ha - 27.000,- zł - działka nr 104/3 o pow. 0,9355 ha - 28.000,- zł

Przetargi | 2009-12-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Klepary, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek, za ceny wywoławcze w II przetargu : - działka nr 102/2 o pow. 0,9020 ha - 27.000,- zł - działka nr 104/3 o pow. 0,9355 ha - 28.000,- zł karta mapy 1, zapisane w księdze wieczystej KW 8697 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 145 /2009 Burmistrza Gniewkowa z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Wielowieś , oznaczonych nr geodezyjnymi działek : 300/3 o powierzchni 0,5270 ha , za cenę wywoławczą w II przetargu 20.000,- zł 300/4 o powierzchni 0,3560 ha , za cenę wywoławczą w II przetargu 11.000,- zł

Przetargi | 2009-12-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Wielowieś , oznaczonych nr geodezyjnymi działek : 300/3 o powierzchni 0,5270 ha , za cenę wywoławczą w II przetargu 20.000,- zł 300/4 o powierzchni 0,3560 ha , za cenę wywoławczą w II przetargu 11.000,- zł karta mapy 1, zapisane w księdze wieczystej KW 24544 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 144 /2009 Burmistrza Gniewkowa z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie... więcej...

Burmistrz Gniewkowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gniewkowie pomiędzy ulicami Parkową i Rzemieślniczą oznaczone nr geodezyjnymi działek : - 22/ 25 o powierzchni 0,0781 ha - 22/ 20 wraz z działką nr 22/21 o łącznej powierzchni 0,1046 ha karta mapy 21 , zapisane w księdze wieczystej KW 23483 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Uchwałą Nr XXII/182/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2008r.

Przetargi | 2009-12-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gniewkowie pomiędzy ulicami Parkową i Rzemieślniczą oznaczone nr geodezyjnymi działek : - 22/ 25 o powierzchni 0,0781 ha - 22/ 20 wraz z działką nr 22/21 o łącznej powierzchni 0,1046 ha karta mapy 21 , zapisane w księdze wieczystej KW 23483 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Uchwałą Nr XXII/182/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2008r. PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej