Bazagmin.pl

Aktualności zobacz archiwum

LII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 25 sierpnia 2010r.

Aktualności | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Po blisko dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej - Rada Miejska wznowi pracę 25 sierpnia 2010r. , na który to dzieńustalona została LIISesja . Faktycznie , radni rozpoczną pracę nieco wcześniej , ponieważ muszą przygotować się do posiedzenia wspólnego Komisji , jakie zaplanowane zostało na dzień 23 sierpnia 2010r. Zgodnie z planem pracy -Rada o adowała będzie nad następującymizagadnieniami : 1.Informacja na temat działalności stowarzyszeń w gminie oraz jednostek OSP, a także funkcjonowania świetlic wiejskich. 2.Informacja na temat realizacji zadań publicznych w... więcej...

LI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 czerwca 2010r.

Aktualności | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Zawiadamiam , że w dniu 30 czerwca 2010r. o godzinie 1400 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11 odbędą się o ady LI sesji Rady Miejskiej Gniewkowo . Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5. Informacja o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie... więcej...

L Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo 27 maja 2010r.

Aktualności | 2010-05-07 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

27 maja 2010r. odbędzie się L- uroczysta sesja Rady Miejskiej Gniewkowo , która wyjątkowo zorganizowana zostanie w zajeździe Harasówka w Gniewkowie przy ul.Kątnej 14. Sesja składała będzie się z dwóch części : Część robocza : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i... więcej...

XLIX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XLIX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 28 kwietnia 2010r. O ady odbeda się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11 i rozpoczną się o godz. 14:00 . Zgodnie z planem pracy Rady - tematem o ad będzie : Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2009 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa -w tym sprawozdanie wynikające z § 17 uchwały Nr XXIX/232/2008 z dnia 30.09.08r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy... więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo

Aktualności | 2010-03-19 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo ZARZĄDZENIE NR 17 / 2010 BURMISTRZA GNIEWKOWA Z DNIA 19 MARCA 2010R. w sprawie :dofinansowania w roku 2010 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo Na podstawie art. 31 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm . ), art.176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.... więcej...

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Aktualności | 2010-03-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

XLVII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 31 marca 2010r. Zgodnie z przyjętym przez Radę planem pracy na rok 2010- tematami o ad będą: 1.Informacja na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013. 2.Informacja na temat działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009. O... więcej...

Zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego w 2010 r.

Aktualności | 2010-03-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Uprzejmie informuję, że można składać wnioski o wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego w 2010 r. Termin składania wniosków do dnia 15 marca 2010 r. Wniosek musi zawierać następujące dane: 1. imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy, informację o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie ,na której będzie prowadzona uprawa maku, jednostkę kontraktującą, oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki... więcej...

Szkolenie dla ROLNIKÓW Gminy Gniewkowo z zakresu: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM

Aktualności | 2010-03-01 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Urząd Miejski w Gniewkowie wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu organizuje w dniu 20 marca 2010 roku o godz. 10: oo w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie ul. Dworcowa 5 szkolenie dla ROLNIKÓW Gminy Gniewkowo z zakresu: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM. Szkolenie jest przewidziane na 14 godzin i odbędzie się w dwóch terminach. Pierwszy termin – 7 godz. podany wyżej. Drugi termin – 7 godz. podany zostanie na szkoleniu w dniu 20.03.2010 r. Koszt szkolenia 60,-zł. ... więcej...

Burmistrz Gniewkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2010

Aktualności | 2010-02-11 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2010 Zadanie może być realizowane poprzez następujące przedsięwzięcia: organizowanie turniejów, zawodów , imprez sportowych , szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach i przygotowywanie ich do rywalizacji sportowej oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt sportowy. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na łączną realizację zadań to kwota 20.000... więcej...

XLVII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2010-02-03 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, druga w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 24 lutego 2010r. na godz. 14:00. Zgodnie z przyjętym przez radę planem pracy , tematami wiodącymi o ad będą : 1.Informacja na temat realizacji uchwały w/s utworzenia straży miejskiej oraz utworzenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego . 2.Informacja o stanie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w Gminie Gniewkowo na lata 2007-2015. ... więcej...

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2010 roku

Aktualności | 2010-01-21 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 27 stycznia 2010r. O ady rozpoczna się o godzinie 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał): -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010 : - propozycję planu przedstawi... więcej...

Konkurs na dofinansowanie sportu kwalifikowanego w roku 2010 rozstrzygnięty

Aktualności | 2010-01-05 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010r. Burmistrz Gniewkowa dokonał rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w roku 2010. Dofinansowanie przyznane zostało następującym klubom sportowym : 1.Klubowi Sportowemu HARMATTAN w Gniewkowie w wysokości 90.000 zł na rozwój piłki koszykowej ; 2. Ludowemu Zespołowi Sportowemu CZARNI w Wierzchosławicach w wysokości 25.000 zł na rozwój piłki nożnej ; 3.Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu UNIA w Gniewkowie w wysokości 110.000 zł na rozwój piłki nożnej ; 4.Towarzystwu... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych , dotyczących działań realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Aktualności | 2009-12-30 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Gniewkowo, dnia 30.12.2009r. Znak:8130-59/09 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych , dotyczących działań realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004r. Nr 64 , poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr... więcej...

XLV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 grudnia 2009r.

Aktualności | 2009-12-03 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna , a zarazem ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 grudnia 2009r. Sesja zaplanowana została w częściach : -roboczej , która ma się odbyć w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego i rozpocząć o godz. 11:00, -uroczystej - przewidzianej od godz. 15:00 w auli MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworocowej 5 . Zgodnie z planem pracy Rady tematem o ad części roboczej będzie budżet Gminy na rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Rady, Burmistrza i Komisji . Proponowany porządek o ad: Część robocza : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,... więcej...

Konkurs na finansowe wsparcie sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2010r.

Aktualności | 2009-11-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o konkursie na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2010r. Burmistrz Gniewkowa ogłasza konkurs na finansowe wsparcie w formie dotacji celowej zadań z zakresu sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców Gminy Gniewkowo . Łączna kwota środków przewidziana w projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na ten cel to 250.000 zł .Wysokość tych środków ulec może zmianie w procesie uchwalania budżetu . 1.Do składania ofert w konkursie uprawnione są kluby sportowe mające siedzibę na terenie gminy Gniewkowo... więcej...

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-10-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 25 listopada 2009r. na godz. 14:00 . Zgodnie z planem pracy Rady, tematami widącymi Sesji będą : 1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2010 . 2.Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia . 3.Ocena działalności świetlic wiejskich . Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów... więcej...

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-10-02 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Następna , XLIII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 28 października 2009r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tych o ad będą: 1.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji . 2.Informacja z działalności jednostek oświatowych . 3.Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń w Gminie. Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych... więcej...

Kolejna Sesja - 30.09.2009r.

Aktualności | 2009-08-31 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna , XLII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 30 września 2009r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tej Sesji będą : -ocena realizacji budżetu za I półrocze 2009r. -ocena realizacji planowanych w budżecie inwestycji i remontów . Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny : -dyskusja, -przyjęcie informacji. 5.Wręczenie złotej odznaki Ministra Sportu i Turystyki... więcej...

XLI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 26 sierpnia 2009r.

Aktualności | 2009-08-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Gniewkowo 12.08.2009r. Znak:0052-8/09 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 / zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 sierpnia 2009r. o godzinie 1400 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny ( w tym przetargi oraz realizacja uchwał). - przedstawi Burmistrz. -... więcej...

Wakacyjna przerwa w pracach Rady Miejskiej

Aktualności | 2009-06-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Na ostatniej sesji w dniu 24 czerwca 2009r. Rada Miejska ustaliła, iż kolejne- XLI o ady zwołane zostaną dopiero 26 sierpnia 2009r. Przewodniczący Rady zastrzegł jednak, iż w razie koniecznościodbycia wcześniejszego posiedzenia - okres przerwy w pracach Rady zostanie skrócony.... więcej...

XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 24 czerwca 2009r.

Aktualności | 2009-05-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 24 czerwca 2009r. O ady rozpoczną się o godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I p.) W porządku o ad przewiduje się m.in. omówienie możliwości pozyskania funduszy na cele remontowe , modernizacyjne i inwestycyjne w roku 2009 na podstawie analizy przychodów i wydatków w budżecie .... więcej...

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 27.05.2009r.

Aktualności | 2009-05-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XXXIX Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 27 maja 2009r. O ady rozpoczną się o godzinie 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego ( I piętro). Głównym tematem o ad będzie "Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy".... więcej...

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 14 maja 2009r.

Aktualności | 2009-04-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna, XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowiezwołana jestw dniu14 maja 2009r. Będzie to sesja wyjazdowa o uroczystym charakterze , związana z nadaniem tytułu HONOROWEGO OBYWATELA GMINY GNIEWKOWO- księdzu Ignacemu Posadzemu . Rozpocznie się o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej w Szadłowicach , po czym Rada uczestniczyła będzie we mszy św. w tamtejszym kościele , po zakończeniu którejprzewidziano nadanie tytułu i zamknięcie o ad.... więcej...

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-04-01 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

XXXVII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzien 28 kwietnia 2008r. O ady tradycyjnie odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I p.) i rozpoczna się o godz. 14:00 . Będzie to tzw.sesja absolutoryjna - Rada Miejska określi swoje stanowisko w kwestii wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz tego , czy Burmistrz Gniewkowa otrzyma absolutorium z tytułu jego wykonania. ... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej