Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Gniewkowo
WOJEWÓDZTWO:
kujawsko-pomorskie
POWIAT:
inowrocławski
GMINA:
Gniewkowo
ADRES:
ul. 17 Stycznia 11
KOD:
88-140
KONTAKT:
NIP:
556-10-09-610
BUDŻET:
38 624 378,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
33 %
OBSZAR:
179 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
14 804 mieszkańców
BURMISTRZ GNIEWKOWA:
ADAM ROSZAK
(+48 52) 35430 09
Z-CA BURMISTRZA:
PAWEŁ DRZAŻDŻEWSKI
(+48 52) 35430 10
PRZEWODNICZąCY RADY MIEJSKIEJ:
JANUSZ LESZEK KOZŁOWSKI
(+48 52) 35430-18, biuro RM -19)
SEKRETARZ GMINY:
BOGUMIŁA PĘCZKOWSKA
(+48 52) 35430 07
SKARBNIK GMINY:
DOROTA RUTKOWSKA
(+48 52) 35430 03
REDAKTOR BIP OD DNIA 30.09.2003R.:
Jadwiga Stefańska
052 35 430 19
052 35 430 37
INFORMACJE:
Gmina Gniewkowo jest członkiem stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich RP na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr X/88/99 z dnia 31.05.1999r.
Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/193/2008 z dnia 30.04.2008r. - Gmina Gniewkowo zadeklarowała także przystąpienie do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli .

Gmina Gniewkowo jest laureatem VII edycji konkursu Gmina Fair Play.

Urząd Miejski w Gniewkowie posiada certyfikat ISO 9001:2001.

Konto podstawowe Urzędu Miejskiego (dochodowe) prowadzi Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie O/Gniewkowo numer: 31 8185 0006 0200 0172 2000 0002
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Dniem przyjęć petentów przez Burmistrza Gniewkowa jest wtorek - godz. 8:00-17:00 -pokój nr 7

We wtorki dyżur pełni również Przewodniczący Rady Miejskiej w godz. 15:00-17:00 - pokój nr 16

W Urzędzie korzystać można z pomocy Radców Prawnych :
-Bartosza Rakoczego (pokój nr 16) we wtorki w godz. 8:30-11.30 i czwartki w godz. 9:00-12:00
-Kazmierza Kolandra (pokój nr 16) w środę w godzinach 10:00-15:00 oraz w piątek w godzinach 10:00-15:00.
-Elżbiety Manickiej (pokój nr 16) w poniedziałki w godz. 12.00-15.00

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej