Bazagmin.pl

e-Urząd

Cennik

Koszty związane z systemem GOL można podzielić na:

 • koszty oprogramowania;
 • koszty usług wdrożeniowych;
 • koszty szkolenia;
 • koszty utrzymania systemu.


Zgodnie ze sposobem licencjonowania autora oferty, wartość licencji za oprogramowanie GOL zależy od ilości użytkowników stacjonarnych.

Szkolenia przewidywane są na terenie JST w grupach 10 osobowych, wg życzenia mogą odbywać się w weekend. Szkolenia są opcją dodatkową powyższej oferty. Możliwe jest również przeprowadzenie szkoleń wyłącznie dla administratora systemu, który następnie będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie pozostałych użytkowników. Umożliwia to wyraźne ograniczenie kosztów szkolenia.


Możliwe trzy warianty wdrożenia:

Opcja I - odbiorca wykupuje X licencji programu oraz korzysta z wdrożenia systemu polegającego na:

 • inicjalnym imporcie danych;
 • kastomizacji;
 • przygotowaniu sprzętu.


Opcja II - odbiorca wykupuje X licencji programu oraz korzysta z wdrożenia systemu polegającego na:

 • inicjalnym imporcie danych;
 • kastomizacji;
 • przygotowaniu sprzętu;
 • szkoleniu.


Opcja III - odbiorca wykupuje X licencji programu oraz korzysta z wdrożenia systemu polegającego na:

 • inicjalnym imporcie danych;
 • kastomizacji;
 • przygotowaniu sprzętu;
 • szkoleniu;
 • zakupie sprzętu dla X użytkowników.