Bazagmin.pl

e-Urząd

Schemat działania

Schemat architektury systemu

 

System GOL jest scentralizowany. Poprzez wymianę danych każdy z użytkowników wykonuje ujednolicanie odpowiedniego podzbioru jednej, centralnej bazy danych. Dane historyczne są przechowywane w Centralnej Bazie Danych (CBD).

 

GOL - Gmina On-line

 

 

Legenda:
CBD - Centralna Baza Danych
IDB - Internetowa Baza Danych
EWD - Elektroniczna Wymiana Danych
TWD - Tradycyjna Wymiana Dokumentów
LAN - Local Area Network, sieć lokalna
WAN - Wide Area Network, sieć rozległa, Internet